İOS Swift

Swift Atama İşlemleri

Atama İşlemleri

Swift programlama dilindeki temel operatörlerden ilki, atama operatörüdür. Atama operatörü bir değişkene ilk değerini verir yada mevcut değerini günceller.

 Aritmetik Operatörler

  • Toplama (+)
  • Çıkartma (-)
  • Çarpma (*)
  • Bölme (/)

– ve + Ön Operatörleri

Swift programla dilinde bize yeni görünen özelliklerden bir tanesidir. Atama işlemi yaparken değişkenin başına – veya + ön operatörlerini koyarak, değeri ön operatör ile çarparız. Daha basit bir şekilde anlatabilmek için örneğimize göz atalım.