İOS Swift

Swift if Yapısı

if Yapısı

if yapısı, programlama dillerinde belirtilen bir koşulun doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. Belirtilen koşul sağlanıyor ise if yapısı true değerini döner ve if bloğu çalıştırılır, eğer belirtilen koşul sağlanmıyor ise de if yapısı false değerini döner ve if bloğu çalıştırılmaz.

Bunun yanında if yapısının if-else, if-else if, if-else if-else gibi kullanımları vardır.

Kafa karışıklığı oluşmaması için, belirtilen durumları örnekler üzerinden anlatalım. Bunu için önce if yapısının genel formunu öğrenmemiz gerekiyor.

Örnek :

if – else Yapısı

if-else yapısında, öncelikle verilen koşul’a bakılır, koşul doğru ise if bloğu çalıştırılır, else bloğu çalıştırılmaz. Eğer yanlış ise if bloğu çalıştırılmaz, else bloğu çalıştırılır.

if-else koşulunun genel yapısı şu şekildedir:

Örnek1 :

Örnek 2 :

if – else if Yapısı

if – else if yapısını peşpeşe ve birbirine bağımlı if blokları olarak düşünebiliriz.Önce 1. sıradaki if yapısı kontrol edilir, doğru ise if bloğu çalıştırılır ve sonraki if-else bloklarının hiç birine bakılmaksınız çıkılır.

Eğer 1. if bloğu yanlış ise blok çalıştırılmaz ve 2. if bloğuna geçilir. Doğru ise çalıştırılır ve çıkılır, yanlış ise sıraki if bloğuna geçilir(var ise). Bu döngü bu şekilde devam eder.

Örnek 1:

Örnek 2:

Örnek 3:

Örnek 4:

Örnek 5:

if – else if – else Yapısı

if – else if – else yapısında, peşpeşe ve birbirine bağlı if bloklarının yanı sıra, en sonra 1 tane else bloğu bulunur. if bloklarındaki koşulların hiçbirinin doğru olmadığı durumda en sondaki else bloğu çalıştırılır.

Örnek :

1 Yorum

Yorum Yap