İOS Swift

Swift Kontrol Transfer İfadeleri

İngilizcesi Control Transfer Statements olan Kontrol Transfer İfadeleri, kod içerisinde kontrol noktalarını bir noktadan diğer bir noktaya transferini kontrol etmek için kullanılan yapılardır.

Swift programlama dilinde ise 4 adet Kontrol Transfer İfadesi bulunmaktadır:

  • continue
  • break
  • fallthrough
  • return

Continue

continue ifadesi, kod içerisinde yazıldığı yerde döngüyü durdurup, iterasyonu yeniden başlatır.

Örnek : Bir cümle içerisindeki tüm sesli harfleri ve boşlukları çıkarıp, sessiz harfleri birleştiren program.

Break

break ifadesi, kod içerisinde yazıldığı yerde döngüyü durdurur ve döngüden çıkar. Ondan sonra gelen kod blokları çalıştırılmaz.

Örnek :

 Fallthrough

fallthrough ifadesi, switch yapısında yazıldığı yerdeki case’den sonraki case’in de çalışmasını sağlar.

Örnek :

Farkettiğiniz üzere hem case hem de default case’i çalıştı.

Return

return ifadesi fonksiyonlardan geri değer döndürmek için kullanılmaktadır.

Fonksiyonlar konusunun anlatıldığı makalelerde ayrıntılı olarak değinilecektir.

Yorum Ekle

Yorum Yap