İOS Swift

Swift Programlama Dili

Apple WWDC etkinliğinde Swift isimli programlama dilini tanıttı. iOS ve OS X uygulamalarını yazarken kullanabileceğimiz bu dili şirket, “daha yenilikçi ve daha üstün performanslı” olarak niteliyor.

Bizde sizinle beraber iOS programlama yazılarım altında, Objective C’nin yanı sıra, Swift programlama dili ile iOS uygulaması geliştirmeyi öğreneceğiz.

swift-screenshot

Apple’ın swift programala dili ile ilgili sitesine koymuş olduğu görsel

The Swift Programming Languge – Swift Programlama Dili

Başlangıç Seviye Müfredatı

 1. Sabitler ve Değişkenler
 2. integer, float Veri Tipleri
 3. Type Aliases
 4. Boolean
 5. Tuples
 6. Optionals
 7. Atama İşlemleri
 8. Aritmetik Operatörler (Atama işlemleri ile birlikte anlatıldı)
 9. Karşılaştırma Operatörleri & Mantıksal Operatörler
 10. Stringler
 11. Diziler
 12. Dictionaryler
 13. For Döngüsü
 14. While Döngüsü
 15. If Yapısı
 16. Switch Yapısı
 17. Kontrol Transfer İfadeleri
 18. Fonksiyonları Tanımlama ve Çağırma
 19. Fonksiyon Parametreleri ve Return Değerleri
 20. Fonksiyon Tipleri
 21. Enumeration
 22. Property Observers (Özellik Gözlemleyiciler)
 23. Instance Metotlar & Lokal ve Dış Parametreler
 24. Type Metotlar & Statik Metotlar
 25. Inheritance (Kalıtım)
 26. Initialization(İlk Değer Atama)
 27. Sınıflarda Kalıtım ve İlk Değer Ataması
 28. İki Aşamalı İlk Değer Ataması
 29. Swift Kalıtım ve Override

 

Detaylı bilgi için : https://developer.apple.com/swift/