swift

İOS Swift

Swift Enumeration

Enumaration, birbiri ile bağlantılı değerler için ortak bir tip oluşturur ve bu tipi...