İOS Swift

Swift Switch Yapısı

Switch Yapısı

Switch yapısı, bir değeri alarak belirlenen koşullar ile kıyaslar ve uygun olan koşulun sahip olduğu kod bloğunu çalıştırır. if yapısına benzerdir ve özellikle kıyaslanacak durumlar net ise if’e göre daha kullanışlıdır.

Kısaca özetleyecek olursak, bir tipte bir değişkeni alır ve diğerleriyle kıyaslar.

Switch case’in genel yapısı şu şekildedir:

Örnek 1: Sesli ve sessiz harf ayırıcı program

Örnek 2: Büyük – Küçük harf ayırıcı program

Örnek 3: Harf notu hesaplayıcı program  

 Tuples

Tuples birleştirilmiş iki değer anlamına gelir. (int x, int y) gibi…

Swift Tuples adlı makalemde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Örnek 1: x-y koordinat düzleminde nokta yerini saptama

Örnek 2: x-y koordinat düzleminde nokta yerini saptama

Value Binding

Tuple olarak verilen değer çiftinden bir tanesinin değerine bakılarak kontrol edilir. Tuple çiftinin diğer değeri ise değişken olarak verilir. Bu değişkende kontrol edilecek olan tuple çiftinden gelen değer olacaktır.

Örnek:

Where

Switch yapısının sorgu eklenmiş halidir. Case’lerin durumu sorgunun sonucuna göre belirlenir.

Örnek:

Yorum Ekle

Yorum Yap