case

İOS Swift

Swift Switch Yapısı

Switch Yapısı Switch yapısı, bir değeri alarak belirlenen koşullar ile kıyaslar ve uygun olan...