İOS Obj-C

Swift – Optionals

Optional” kavramı, daha önceden alışık olmadığımız yeni bir kavram. Objective C’de aynı işi yapan bir eleman yoktu.

Optinal kavramı, bir değerin sonucunun var olup olmaması ile alakalı. Bir işlem yaptığımızda, işlemin sonucu gelen değere göre değişebilecek ise ve bazen bir değer verip, bazen ise hiç bir değer vermeme durumu varsa, optional kavramı geçerlidir. Kelimelerle bu işi anlatmak gerçekten zor, en iyisi mi biz örnek üzerinden gidelim 🙂

Örnek:

Swift’de String tipi, toInt adında bir metoda sahip. Adından da anlaşılacağı üzere, toInt metodu string bir değeri integer bir değere çeviriyor.

İki farklı senaryo düşünelim.

  • İlk senaryomuzda “10011980” string değerini integer bir değere çevirmeye çalışalım.
  • ikinci senaryomuzda da “Muhammed ÖZDEMİR” string değerini integer bir değere çevirmeye çalışalım.

Senaryo 1:

 Senaryo 2:

intResult burada optional Int değer oluyor, çünkü “Muhammed ÖZDEMİR” ifadesi integer’a çevrilebilecek bir ifade değil.

[alert style=”green”] optional int ifadesini Int? şeklinde gösteriyoruz. [/alert]

1 Yorum

Yorum Yap