PHP

PHP’de Veri Türleri – 4

Her oluşturduğumuz değişkenin bir veri tipi olma zorunluluğu vardır. Birçok programlama dilinde değişken oluştururken sayı ya da metin gibi tipte olduğunu belirterek oluşturursunuz. Ama PHP sizin için otomatik olarak değişkene en uygun veri türünü seçer. Yinede bizim veri türlerini bilmemiz programlamlama açısından önemlidir. Bazı ver türleri aşağıdaki gibidir.

  • integer : sayısal değer – $degisken = 22;
  • double : büyük sayısal değer –  $degisken = 3.14567313456;
  • float : ondalıklı sayısal değer –  $degisken = 3.14;
  • string : karakter dizisi –  $degisken = “kod5”;
  • boolean : true / false (doğru veya yanlış) –  $degisken = true;
  • object : nesne –  $uye->mail = “[email protected]”;
  • array : dizi –  $dizi = array(1,2,3);

Bir Değişkenin Türüne Müdahele Etme

PHP’de veri türleri otomatik olarak tanımlanır demiştik. Ama isterseniz normalde integer olarak oluşacak bir değeri double şekline çevirip değişkene atayarak değişkenin türünü double olmasını sağlayabilirsiniz.

Bir Değişkenin Veri Türünü Öğrenmek

Kod yazarken bazen kullandığınız değişkenlerin veri türlerini bilmek işimize yarayabilir. Bir değişkenin veri türünü öğrenmek için gettype() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bir Değişkenin Türünü Değiştirmek

Yukarıda integer olan bir değeri double olarak değişkene atamıştık. Daha sonra bu değişkeni integer olarak kullanmak istediğimiz settype() fonksiyonunu kullanarak bu dönüşümü gerçekleştirebiliriz.

Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden Bilgisayar Öğretmenliği Lisans ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans mezunu olan Fatih Çal şuanda Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaya devam etmektedir. Bilişim sektöründe 10 seneyi aşkın tecrübeye sahip olan Fatih Çal, başta web projeleri olmak üzere çeşitli projelerde ve kurumlarda çalışmış, şuan Uluslararası Genç Derneği’nde Başkan Yardımcısı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev almaktadır.