Agile/Scrum

Scrum Master Kimdir ?

Bugüne kadar yayınlamış olduğumuz yazılarda Scrum takımlarından ve bu takımlar içerisindeki bazı rollerden söz etmiştik. Bu yazımızda ise Scrum Master rolünü sizlere anlatmaya çalışacağım.

Product Owner

Development Team

Scrum Master’ın ne iş yaptığını, görevinin ne olduğunu, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini yazı içerisinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Scrum Master Ne İş Yapar ?

Scrum Master en temelde takıma “Koçluk” yapan,  Scrum prensiplerini, pratiklerini ve kurallarını uygulatan kişidir diyebiliriz. Takımın yapmış olduğu işin içerisinde direkt olarak bulunmaz ve işin hazırlanmasında aktif rol almaz. Takımın yapmış olduğu bütün toplantılara katılır ve bu toplantılarda tüm takımın aktif olarak kendini ifade etmesini, açık ve net olmasını sağlar. Ben Scrum Master’a iletişimi sağlayan ve yöneten kişi diyorum.

Scrum Master tüm toplantılara katılır derken, scrum takımlarının yaptıkları toplantıları hatırlamakta fayda var.

Sprint Planlama Toplantısı : Gerçekleştirilecek olan sprintin içeriğinin planlandığı toplantıdır.
Daily Stand Up Toplantısı : Günlük olarak takımın bir araya geldiği, yaptıkları işleri birbirlerine anlatarak senkronize olduğu toplantıdır.
Sprint Review Toplantısı : Sprint sonunda çıkartılan ürünün değerlendirildiği toplantıdır.
Sprint Retrospective Toplantısı : Sprint boyunca yapılan işlerin kalitesinin, doğruların ve yanlışların değerlendirildiği toplantıdır.
Scrum Master KimdirBuraya kadar yazdıklarımı okuduğunuzda aklınızda Scrum Master için “Lider” profili canlanmış olmalı. Peki bu profilin canlanması doğal birşey mi diye sorarsanız, cevabım “evet doğal bir şey” olacaktır 🙂 .
Bu nokta çok fazla tartışılmakla birlikte, Scrum master’ın direkt olarak yönetici vasfı olmadan takım içerisindeki koordinasyonu sağlayabilecek etkili iletişim ve yönetim tekniklerine sahip bir kişi olduğunu görüyoruz… Scrum Guide içerisinde “Servent-Leader” yani “Hizmetli-Lider” kavramı bu noktaya işaret ediyor.

 İletişimi Yöneten Kişi

Scrum Master, Product Owner ile olan iletişiminde;
 • Product Backlog’un etkili bir şekilde yönetilmesinde,
 • Takımın Product Backlog içerisinde bulunan itemları net bir biçimde anlamasında,
 • Deneyci bir yaklaşımla Ürün Planlamasının anlaşılmasında,
 • Product Owner’ın Product Backlog’u azami oranda değer elde edecek şekilde anlamasına, yönetmesine katkı sağlar.

Scrum Master, Development Team ile olan iletişimde;

 • Takımın kendini motive etmesini sağlamasında ve çok yönlü performans göstermesinde,
 • Takımın yüksek kalitede iş çıkartmasında,
 • İletişimi, ilerlemeyi engelleyen her türlü engelin ortadan kaldırılmasında,
 • Toplantıların, yapılan işlerin, kısacası tüm  event” ların kolaylarştırılmasında,
 • Scrum kültürünün özelleriklerinin takım içerisinde yerleşmesinde ve yaygınlaştırılmasında etkin rol oynar.

Scrum Master, Kurum ile olan iletişiminde;

 • Scrum organizasyonunun kurulmasında,
 • Scrum kültürünün kurum içerisinde yaygınlaştırılmasında,
 • Paydaşların ve scrum ekiplerinin Deneysel Ürün Geliştirme prensibini anlamasında,
 • Kurum içerisindeki diğer scrum masterlar ile sürekli olarak deneyim, öğrenilmiş ders ve bilgi paylaşılmasında aktif olarak görev yapar.

Yorum Yap