Agile/Scrum

Product Owner Kimdir ?

Önceki yazılarımızda Scrum takımlarından, bu takımların içerisindeki bulunan 3 adet rolden ve bu rollerin özelliklerinden bahsetmiştik.

Scrum Master

Development Team

Bu yazımızda Product Owner’ın takım içerisinde ve takım dışarısındaki görevlerini, sorumluluklarını, yetkinliklerini kısacası işi ile alakalı olan tüm noktaları inceleyeceğiz.

Scrum Takımlarında Product Owner Rolü

“Product Owner, Geliştirme Takımı tarafından geliştirilen işin ve ürünlerin değerini maksimuma çıkarmaktan sorumludur.” – Scrum Guide

Product Owner temelde ortaya çıkartılacak olan ürünün sahipliğini yapan kişidir. Bağlı olduğu yönetimden hedefleri alır ve bu hedeflere göre yürütülecek olan projelerin sahipliğini yapar. Bu amaçla projelerde teslim edilen sprintlerin işlevselliği ve kabul edilebilirliğinin kararını verir ve şirketin faydasına uygun olarak ürünlerin tasarımı ve ana amaçları belirler.

Sorumluluklarını bir liste haline getirecek olursak;

  • Ürün vizyonunu oluşturur.
  • Ürünün özelliklerini belirler.
  • Product backlog’u oluşturur ve neyin geliştirilip neyin geliştirilmeyeceğine karar verir.
  • Product backlog’u iyileştirir. Bunu yaparken açık ve net olabilmesi gerekir.
  • Geliştirme takımına geribildirimde bulunur.
  • Bilgi ihtiyacı olduğunda takıma bu konuda destek verir. Bu konuda gerekirse Daily Stand Up toplantılarına katılır.
  • Sprint planlama toplantısına, sprint review toplantısına ve sprint retrospective toplantısına katılır.
  • Sprintler sonunda kabul veya red kararını verir.
  • Organizasyon içerisindeki Product Owner’lar ile sürekli bilgi ve deneyim alışverişinde bulunur.
  • En önemlisi müşteriyi yada bağlı olduğu yönetimi memnum eder. 🙂

Bir product owner’ın başarılı olabilmesi için kendisi sürekli olarak güncellemesi, iletişim kabiliyetinin üst düzeyde olması gerekir. Bu şekilde müşteriyle, pazarla ve diğer tüm paydaşlarla olan iletişimi doğru yönetibilir. Bir diğer önemli konunuda tecrübe olduğunu düşünüyorum. Geçmişte yapılan projelerin çokluğu, öğrenilmiş derslerin sistematik bir biçimde takip edilmesi ve farklı farklı takımlar içerisinde bulunulmuş olmakda bir product owner’ın hanesine kocaman bir artı ekleyecektir.

 

Bu ve diğer yazılarım ile ilgili acımasız eleştiri ve yorumlarınızı lütfen paylaşın arkadaşlar.

Esen kalın

Yorum Ekle

Yorum Yap