JSP

JSP – Page, PageContext, Config Implicit Objects – 14

Merhaba, bir önceki yazımda Application nesnesinden bahsetmiştim. Bu yazıda ise gömülü nesnelerden geriye kalan dört nesneden üç tanesini inceleyeceğiz. Bunlar: page, pageContext ve config. Bu nesneler çok seyrek kullanıldığından tek bir yazıda hepsini anlatmayı uygun gördüm.

Page Nesnesi

Page, çok fazla ihtiyaç duyulmayan, az kullanılan bir gömülü nesnedir. JSP sayfasının Servlet‘e çevrilmiş halinin örneğine işaret eder. Sunucu tarafından arkaplanda

şeklinde oluşturulur. Yani kısaca this anahtar kelimesine karşılık gelir.

PageContext Nesnesi

JSP‘de bulunan dört kapsamda(scope) oluşturulan değişkenlere erişip, onlarla işlem yapılabilir. Bu kapsamlar: Page, Request, Application, Session. Ayrıca diğer gömülü nesneleri de içerdiği metotlarla çağırabilir.

Object findAttribute (String AttributeName):  Bu metodun getAtrribute() metodundan farkı, parametre olarak verilen isme sahip değişkeni dört kapsamda aramasıdır. Eğer bulursa nesneyi döndürür, bulamazsa null döner.


 

Aşağıda gördüğünüz metotlar diğer gömülü nesneler tarafından da kullanılabiliyordu. Bu metotları pageContext nesnesi üzerinden çağırdığımızda ise işin hangi kapsamda yapılmasını istiyorsak ikinci ya da üçüncü parametre olarak onu veriyoruz.

Object getAttribute (String AttributeName, int Scope)

void removeAttribute(String AttributeName, int Scope)

void setAttribute(String AttributeName, Object AttributeValue, int Scope)

İkinci parametre olarak ;

  1. PageContext.PAGE_SCOPE
  2. PageContext.REQUEST_SCOPE
  3. PageContext.SESSION_SCOPE
  4. PageContext.APPLICATION_SCOPE

bu değerleri verebiliriz. Sonuç olarak PageContext nesnesinin asıl işlevi belirli bir kapsama göre metotları çağırması diyebiliriz.


Config Nesnesi

Config nesnesi javax.servlet.ServletConfig sınıfının bir örneğidir.  Belirli bir JSP sayfasına ait bilgileri çekmeye yarar.

Bu da yukarıdaki iki nesne gibi çok seyrek kullanılır. Bir örnekle bu nesneyi geçelim.

web.xml dosyası içerisinde index.jsp‘yi bir servlet olarak tanımlayalım. Servlete ulaşılacak url olarak da “/index” verelim.

web.xml

index.jsp sayfasına gelindiğinde config nesnesi üzerinden servlet‘in ismini alıp ekrana yazdıralım.

index.jsp

Ekran Çıktısı:

3

Bir sonraki yazıda Exception nesnesine değineceğiz. Görüşmek üzere..

 

 

Yorum Ekle

Yorum Yap