JSP

JSP – Application Implicit Object – 13

Merhaba, bir önceki yazıda Session nesnesinden bahsetmiştik. Bu yazıda ise Application nesnesine değineceğiz. Bu nesne javax.servlet.ServletContext sınıfının bir örneğidir(instance).  Genel olarak uygulama bilgilerini çekmede ve uygulamanın her yerinden erişilebilecek değişkenler oluşturmada kullanılır.

Application Nesnesi Metotları

  • void setAttribute(String name, Object object)
  • Object getAttribute(String name)
  • void removeAttribute(String name)
  • Enumeration getAttributeNames()
  • String getInitParameter(String paramName)
  • Enumeration getInitParameterNames()
  • String getRealPath(String value)
  • void log(String message)
  • String getServerInfo()

 

void setAttribute(String name, Object object): Uygulamanın her yerinden erişilebilecek bir değişken oluşturmaya yarar. İlk parametre olarak oluşturacağımız değişkenin adını veririz. İkinci parametreye ise değişkenimizin değerini veririz. Not: Değişken Object tipinde olduğundan her türde veri saklayabilir.

Örnek:

İsmi “Site” değeri “KOD5” olan bir değişken oluşturduk.

Object getAttribute(String name): setAttribute() metodu ile oluşturduğumuz değişkene bu metot ile erişebilir ve değerini çekebiliriz. Parametre olarak değişkeni oluştururken ne isim atadıysak onu vermeliyiz.

void removeAttribute(String name): Bu metot yukarıda oluşturduğumuz ve değerini çektiğimiz değişkeni yok etmeye yarar. Bu metot çağrıldıktan sonra değişkene ulaşmaya çalışırsanız null dönecektir.

Enumeration getAttributeNames(): Eğer birden fazla değişken tanımladıysak ve bu değişkenlerin isimlerine toplu ularak ulaşmak istiyorsak bu metodu kullanırız.

String getInitParameter(String paramName): web.xml dosyasında oluşturduğumuz başlangıç(Initialization) parametrelerinin değerine ulaşmayı sağlar.

Örnek:

web.xml dosyamızda başlangıç parametresi oluşturalım.

Bu parametrenin değerine yani “KOD5” e erişelim.

deger burada “KOD5” olacaktır.

Enumeration getInitParameterNames(): getAttributeNames() metoduna benzer şekilde tüm başlangıç parametrelerinin isimlerini Enumeration tipinde döndürür.

String getRealPath(String value): Parametre olarak verilen değere göre tam dizin yolunu verir.

Ekran Çıktısı:

1

void log(String message): Parametre olarak verilen değeri, hangi JSP sunucusu kullanılıyorsa onun varsayılan log dosyasına yazar.

String getServerInfo(): Kullanılan sunucunun ismini ve sürüm numarasını döndürür.

Ekran Çıktısı:

2

Bu yazıda application nesnesini ve metotlarını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yazıda page, pageContext ve exception nesnelerine değineceğim. Hoşçakalın..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap