İOS Swift

Swift Karşılaştırma Operatörleri & Mantıksal Operatörler

Karşılaştırma Operatörleri

Swift, C programlama dilindeki tüm karşılaştırma operatörlerini destekler. Bu operatörler

  • Eşittir (a == b)
  • Eşit değildir (a != b)
  • Büyüktür (a > b)
  • Küçüktür (a < b)
  • Büyüktür yada eşittir (a >= b)
  • Küçüktür yada eşittir (a <= b)

Bu karşılaştırma ifadelerinin tümü, Bool bir değer döndürür ve ifadenin doğru-yanlış durumunu bildirir.

 Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörleri türkçe olarak değil(not), ve(and) ve yada(or) olarak sıralayabiliriz. Türkçeleştirildiğinde tam olarak anlaşılmadıkları için ben ingilizce hallerini kullanacağım.

  • NOT
  • AND
  • OR

NOT Operatörü

Mantıklsal NOT öperatörü (!), boolean değerleri tersine çevirir. Normalde true olan ifade false, false olan ifade ise true haline gelir.

a == b true ise, a != b false dönecektir.

AND Operatörü

Mantıksal AND operatörü (a && b), ifade içerisinde kullanılan tüm durumların doğru olması durumunda, true değer döndüren bir operatördür.

OR Operatörü

Mantıksal OR operatörü(a || b), iade içerisindeki durumlardan herhangi birinin doğru olması durumunda, true döndüren bir operatördür.

 

Yorum Ekle

Yorum Yap