İOS Swift

Swift Karşılaştırma Operatörleri & Mantıksal Operatörler

Karşılaştırma Operatörleri

Swift, C programlama dilindeki tüm karşılaştırma operatörlerini destekler. Bu operatörler

  • Eşittir (a == b)
  • Eşit değildir (a != b)
  • Büyüktür (a > b)
  • Küçüktür (a < b)
  • Büyüktür yada eşittir (a >= b)
  • Küçüktür yada eşittir (a <= b)

Bu karşılaştırma ifadelerinin tümü, Bool bir değer döndürür ve ifadenin doğru-yanlış durumunu bildirir.

 Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörleri türkçe olarak değil(not), ve(and) ve yada(or) olarak sıralayabiliriz. Türkçeleştirildiğinde tam olarak anlaşılmadıkları için ben ingilizce hallerini kullanacağım.

  • NOT
  • AND
  • OR

NOT Operatörü

Mantıklsal NOT öperatörü (!), boolean değerleri tersine çevirir. Normalde true olan ifade false, false olan ifade ise true haline gelir.

a == b true ise, a != b false dönecektir.

AND Operatörü

Mantıksal AND operatörü (a && b), ifade içerisinde kullanılan tüm durumların doğru olması durumunda, true değer döndüren bir operatördür.

OR Operatörü

Mantıksal OR operatörü(a || b), iade içerisindeki durumlardan herhangi birinin doğru olması durumunda, true döndüren bir operatördür.

 

Türk Telekom Şirketinde CRM Çözümlerinde Teknik Analist olarak görev yapmaktayım. Geçmişte ise iOS uygulama geliştirici olarak çalıştım. Bilginin ve paylaşmanın gücüne can-ı gönülden inanırım..