PHP

PHP’de Operatörler – 5

Bir veya birden fazla değer arasında gerçekleşecek olan işlemleri ifade eden simge ya da sözcüklere operatör denir.

Operatörleri farklı başlıklar altında inceleyelim.

Aritmetik Operatörler

Aritmatik operatörler, matematikte bildiğimiz toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve mod alma işlemlerini gerçekleştirirken kullandığımız sembollerdir.

Toplama (+)

Örnek :  $a + $b

Çıkartma (-)

Örnek :  $a – $b

Çarpma (*)

Örnek :  $a * $b

Bölme (/)

Örnek :  $a / $b

Mod (%)

Örnek :  $a % $b

[blockquote source=”Modül nedir?”]Modül işlemi kısaca mod olarak kullanılan, bir bölme işleminde kalan sayıdır. Örneğin; 35 sayısına 15’e böldüğünüzde bölüm 2 , kalan 5 dir. Buradaki 5 sayısı moddur.[/blockquote]

String (Karakter Katarı) Operatörü

Birden fazla harfi, kelimeyi, cümleyi arka arkaya eklemek için yani birleştirmek için bu nokta (.) operatörünü kullanırız.

 Atama Operatörü

Atama operatörü eşittir (=) işaretidir. Bu operatörü değişken oluştururken sıkça kullanmıştık. Örnekler için PHP Değişkenleri – 1 adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Arttırma Operatörü

Bu operatörün işareti ++ ‘dır.

Azaltma Operatörü

Bu operatörün işareti — ‘dır.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri genellikle şart kontrolü yaparken (if vb.) kullanıyoruz. Bu operatörler şunlardır.

Eşittir ( == )
Denktir ( === )
Eşit Değil ( != ya da <> )
Küçüktür ( < )
Büyüktür ( > )
Küçük veya Eşit ( <= )
Büyük veya Eşit ( >= )

Mantıksal Operatörler

veya ( or ya da || )

Örnek : $a || $b  (bu kod parçasındaki $a veya $b  değerlerinden biri olumlu -true- ise geriye olumlu -true- değeri döner.)

ve ( and ya da && )

Örnek : $a && $b  (bu kod parçasındaki $a ve $b  değerleri olumlu -true- ise geriye olumlu -true- değeri döner. Eğer iki değişkenden birisi olumsuz olursa geriye olumsuz -false- değeri döner.)

değil ( ! )

Örnek : !a (bu kod parçasındaki $a değerinin olumsuz olup olmadığını kontrol etmek için ! işaretini kullanıyoruz. Eğer $a değeri olumsuz -false- ise geriye olumlu -true- değeri döner.)

Diğer Operatörler

Kaçış Operatörü ( ) : PHP de bazı özel karakterler vardır. Bu karakterler PHP de kullanılan bazı kod parçalarıyla aynıdır. Yorumlayıcı tarafından bu özel karakteri bir string içerisinde kullanmak istediğimizde yorumlayıcının bu karakteri string olarak algılaması için işaretini kullanırız.

 Hata Bastırmama Operatörü ( @ ) : Yazdığınız kod parçalarını çalıştırdığınız bazı hata uyarıları ile karşılaşırsınız. Hata uyarısı çıkartan kod parçalarının başına @ işareti koyarsanız bu uyarıları gizleyebilirsiniz.

Bu tür bir kod yazdığınızda $sayi diye bir değişken tanımlı değil uyarısı ile karşılaşacaksınız. Çünkü $sayi=0; gibi bir tanımlama gerçekleştirmedik. Uyarıyı gizlemek için aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

 

 

Yorum Yap