PHP

PHP’de Veri Türleri – 4

Her oluşturduğumuz değişkenin bir veri tipi olma zorunluluğu vardır. Birçok programlama dilinde değişken oluştururken sayı ya da metin gibi tipte olduğunu belirterek oluşturursunuz. Ama PHP sizin için otomatik olarak değişkene en uygun veri türünü seçer. Yinede bizim veri türlerini bilmemiz programlamlama açısından önemlidir. Bazı ver türleri aşağıdaki gibidir.

  • integer : sayısal değer – $degisken = 22;
  • double : büyük sayısal değer –  $degisken = 3.14567313456;
  • float : ondalıklı sayısal değer –  $degisken = 3.14;
  • string : karakter dizisi –  $degisken = “kod5”;
  • boolean : true / false (doğru veya yanlış) –  $degisken = true;
  • object : nesne –  $uye->mail = “[email protected]”;
  • array : dizi –  $dizi = array(1,2,3);

Bir Değişkenin Türüne Müdahele Etme

PHP’de veri türleri otomatik olarak tanımlanır demiştik. Ama isterseniz normalde integer olarak oluşacak bir değeri double şekline çevirip değişkene atayarak değişkenin türünü double olmasını sağlayabilirsiniz.

Bir Değişkenin Veri Türünü Öğrenmek

Kod yazarken bazen kullandığınız değişkenlerin veri türlerini bilmek işimize yarayabilir. Bir değişkenin veri türünü öğrenmek için gettype() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bir Değişkenin Türünü Değiştirmek

Yukarıda integer olan bir değeri double olarak değişkene atamıştık. Daha sonra bu değişkeni integer olarak kullanmak istediğimiz settype() fonksiyonunu kullanarak bu dönüşümü gerçekleştirebiliriz.

Yorum Yap