PHP

PHP’de Tarih ve Saat İşlemleri (date) – 8

PHP derslerimiz devam ediyor. Bu makalede PHP’de tarih ve saat işlemlerini nasıl kullandığımızı göreceksiniz.

Tarih ve saat işlemleri için PHP’de hazır bulunan date() fonksiyonunu kullanacağım. date() fonksiyonunu basit olarak aşağıdaki gibi kullanıyoruz.

 

date() Parametreleri

date() fonksiyonunu kullanabilmemiz için bazı parametrelere ihtiyacımız var. Bu parametreleri aşağıda açıklamaları ile birlikte görebilirsiniz. Daha sonra parametreleri kullanarak örnek date() kullanımlarını göreceksiniz.

Parametre Tablosu
Karakter Açıklama Örnek sonuç
Gün
d Ay günlerinin sıfır dolgulu iki haneli gösterimi 01‘den 31‘e
D Ay günlerinin üç harfli metinsel gösterimi Pzt‘den Paz‘a
j Ay günlerinin sıfır dolgusuz gösterimi 1‘den 31‘e
l (küçük ‘L’ harfi) Hafta günlerinin tam metinsel gösterimi Pazar‘danCumartesi‘ye
N Hafta günlerinin ISO-8601 standardında sayısal gösterimi (PHP 5.1.0’da eklenmiştir) 1‘den (Pazartesi için) 7‘ye (Pazar için)
S Ay günleri için 2 karakterli İngilizce sıralama ekleri st, nd, rd ya da th. jile uyumlu çalışmaktadır.
w Hafta günlerinin sayısal gösterimi 0‘dan (Pazar için)6‘ya (Cumartesi için)
z Yılın günleri (0’dan başlar) 0‘dan 365‘e
Hafta
W ISO-8601 standartına göre yılın hafta numarası, hafta başlangıcı Pazartesi’dir (PHP 4.1.0 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: 42 (Yılın 42’inci haftası)
Ay
F Ayın tam metinsel gösterimi, Ocak ya da Mart gibi January‘denDecember‘a
m Ayın sıfır dolgulu sayısal gösterimi 01‘den 12‘ye
M Ayın üç karakterli, metinsel kısa gösterimi Jan‘dan Dec‘e kadar
n Ayın sıfır dolgusuz sayısal gösterimi 1‘den 12‘ye kadar
t Belirtilen ayın gün sayısı 28‘den 31‘e
Yıl
L Artık yıl olduğunda Eğer artık yılsa 1, değilse 0.
o ISO-8601 standardı yıl numarası. ISO hafta numaralarının (W) ait olduğu yılın gösterilmesi dışında Y ile aynı değere sahiptir. (PHP 5.1.0 sürümünde eklenmiştir) Örnekler: 1999 ya da 2003 gibi
Y Yılın 4 haneli sayısal, tam gösterimi Örnekler: 1999 ya da 2003 gibi
y Yılın iki haneli gösterimi Örnekler: 99 ya da03 gibi
Saat
a Küçük harfli öğleden önce ve öğleden sonra am ya da pm
A Büyük harfli öğleden önce ve öğleden sonra AM ya da PM
B Swatch İnternet saati 000‘dan 999‘a
g Saatin, 12-saatlik sıfır dolgusuz gösterimi 1‘den 12‘ye
G Saatin, 24-saatlik sıfır dolgusuz gösterimi 0‘dan 23‘e
h Saatin, 12-saatlik sıfır dolgulu gösterimi 01‘den 12‘ye
H Saatin, 24-saatlik sıfır dolgulu gösterimi 00‘dan 23‘e
i Sıfır dolgulu dakika gösterimi 00 ile 59 arasında
s Sıfır dolgulu saniye gösterimi 00 ile 59 arasında
u Mikrosaniye (PHP 5.2.2 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: 654321
Zaman dilimi
e Zaman dilimi belirteci (PHP 5.1.0 sürümüyle eklenmiştir) Örnekler: UTC,GMT,Europe/Istanbul
I (büyük ı) Yaz saati uygulaması var mı? Varsa 1, yoksa 0.
O Saat olarak Greenwich zamanı (GMT) farkı Örneğin: +0200
P Saat ve dakika olarak Greenwich zamanı (GMT) farkı (PHP 5.1.3 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: +02:00
T Zaman dilimi kısaltması Örnekler: EST, EETgibi
Z Saniye cinsinden saat farkı. UTC’nin batısı daima negatif, doğusu ise daima pozitif değerlidir. -43200‘den 50400‘e
Tam Tarih/Saat
c ISO 8601 standardı tarih (PHP 5’te’ eklenmiştir) 2004-02-12T15:19:21+00:00
r RFC 2822 biçiminde tarih Örneğin: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
U Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 GMT) itibaren geçen saniye sayısı
Parametreleri yukarıdaki örnek kod parçasındaki gibi kullanıyor. Bir örnekte de çoklu parametre kullanarak bulunduğumuz Gün / Ay / Yıl  Saat:Dakika şeklinde bir çıktı üretelim.
date() fonksiyonunda kullandığınız parametrelerin çıktıları kullanmış olduğunuz bilgisayar veya sunucunun mevcut tarih ve saat bilgilerini baz alarak üretir. Yukarıdaki kod parçasında kullandığımız parametrelerin arasına / ve : işareti kullanarak ekran çıktısını biçimlendirmiş oldum. Sizde istediğiniz şekilde biçimlendirmek bu işaretler yerine başka işaretler kullanabilirsiniz.

Yorum Yap