PHP

PHP array_combine Fonksiyonu

array_combine fonksiyonu, iki diziden birini anahtarlar için diğerini ise değerler için kullanarak yeni bir ilişkisel dizi oluşturmada kullanılır.

Kullanımı:

anahtarlar : Oluşturulacak yeni dizide anahtar olarak kullanılacak elemanları içeren dizi.

değerler : Oluşturulacak yeni dizide değer olarak kullanılacak elemanları içeren dizi.

[alert style=”yellow”]İki dizinin eleman sayıları eşit değilse geriye FALSE döner.[/alert]

Örnek 1 – array_combine örneği

 

 

Örnek 2 – array_combine örneği

Örnek 1’de yer alan bilgiler ile anahtar ve değer olacak dizilerin yerini değiştirirsek yeni dizi aşağıdaki gibi olur.

 

 

Yorum Yap