İOS Swift

Swift Stringler

String, karakterlerin birleşiminden meydana gelen sıralı bir yapıdır. Basitçe “Hello world”, “kod5.net bilgi paylaşım topluluğu”, “keloğlan” string örnekleridir. Swift programlama dilinde ise, Objective C’ye göre stringler daha basit, hızlı ve modern bir biçimde kullanılmaktadır.

Strinler sabitleri, değişkenleri, ifadeleri daha büyük ifadelerin içine eklemek için de kullanılabilir. Bu şekilde stringler ile daha müdahale edilebilir veriler oluşturabilir ve yönetebiliriz.

Karakterler

Stringler karakterlerine parçalanarak kullanılabilir.

swift

Üstteki kod bloğunun çıktısı şu şekilde olacaktır :

kod5 swift çıktı

 

Unicode

Unicode, kodlama,simgeleme ve farklı dillerde metin işleme için uluslararası bir standarttır. Farklı dillerdeki yazımı farklı tüm karakterleri istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Swift programlama dilindeki tüm karakterler unicode uyumludur.

Özel Unicode karakterler :

  • 0: null karakter (arada boşluk olmaksızın kullanılır)
  • \ : Ters slaş
  • t : yatay tab
  • n : yeni satır
  • r : return
  • : çift tırnak
  • : tek tırnak

 Karakterleri Saydırma

Swift karakterleri saydırma

Üstteki kod bloğunun çıktısı şu şekilde olacaktır :

kod5 swift

 

Stringleri Karşılaştırma

Stringleri Birleştirme

 

1 Yorum

Yorum Yap