İOS Swift

Swift Dictionary

Koleksiyonlar

Swift programlama dili  iki farklı koleksiyon tipi olan diziler ve dictionary‘leri destekler.  Diziler aynı tipten oluşan verileri sıralı bir biçimde tutmak için kullanılır. Dictionary olarak ifade ettiğimiz yapı ise sıralı olmayan fakat key-value konsepti ile saklanan verileri tutmak için kullanılır. Bu yazımızda dictionary yapısını inceleyeceğiz.

Dictionary

nsdictionary

Dictionary, ayni tipde birden çok veriyi key-value şeklinde tutar. Her değere ait unique bir key bulunur. Dictionary yapısında dizilerde olduğu gibi bir sıralama bulunmaz.

Dictionary tanımlarken [key1 : value1, key2 : value2, key3 : value3, key4 : value4] yapısı kullanılır.

  • Dictionary İçerisindeki Elemanların Sayısına Erişme
 

  • Dictionary’nin Boş Olup Olmadığını Öğrenme

  • Dictionary’e Yeni Eleman Ekleme
  • updateValue(forKey:) Metodu

Dictionary’deki güncellediğimiz verinin eski değerini alabiliriz.

  •  Dictionary İçerisindeki Elemanları Döngü İçerisinde Döndürmek
  • Dictionary İçerisindeki Elemanları Diziye Atamak
  • Boş Dictionary Oluşturma

1 Yorum

Yorum Yap