İOS Swift

Swift For Döngüsü

Swift programlama dili içerisinde döngüleri öğrenmeye başlıyoruz. Öğreneceğimiz ilk döngü for döngüsü olacak. Swift programlama dilinde 2 çeşit for döngüsü mevcut, bunlar:

  • For-In Döngüsü
  • For Döngüsü

For-In Döngüsü

For in döngüsü koleksiyon elemanlarını yani örnek verecek olursak belirli bir aralıktaki sayıları, bir dizi yada dictionary içerisindeki elemanları, bir string içerisindeki karakterleri döngü içerisinde kullanabilmemizi sağlar.

Bu döngüyü basitçe anlatabilmek için örnekler üzerinden gideceğim:

Örnek 1:

Örnek 2:

Örnek 3:

Örnek 4:

Örnek 5:

 For Döngüsü

Basit for döngüsüdür. Genel formatı şu şekildedir :

 

4 Yorum

Yorum Yap