Bilişim Gündemi Genel Proje Yönetimi

Bilişim Sektöründe Proje Yönetimi

Başarılı bir proje yönetimi için nelere dikkat etmeliyiz?

PMI projeleri “Benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç oluşturmak için yürütülen geçici bir girişim olarak” tanımlamaktadır. Benzersiz ve geçici kelimeleri proje tanımının olmazsa olmazlarıdır. Evet her proje benzersizdir ve geçici bir zaman diliminde yapılarak tamamlanır. Eğer yapılan işin benzeri varsa ve periyodik olarak tekrarlanıyorsa bu iş proje değil operasyonel bir faaliyettir. Projeler geçici olduklarından bir başlangıç ve bitiş tarihine sahip olmaları beklenir. Yapılmasına kesin olarak karar verilmiş bir projenin bitiş tarihi proje hedeflerine ulaşma tarihidir. Fakat bir iktisat teoremi olan “mevcut kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması” gibi proje hedefleri de sınırsız fakat zaman sınırlıdır. Bu nedenle planlanan bir bitiş tarihi belirlenmek zorunda kalınır.

Planlamanın olduğu yerde yönetim de olmak zorundadır. Bu nedenle proje yönetimi olgusu ortaya çıkmıştır. PMI göre tam teşekküllü bir proje yönetimi; entegrasyon yönetimi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi ve tedarik yönetimi olmak üzere 9 ana bölümden oluşmaktadır. Elbette her projede bu 9 ana bölüm kullanılmamaktadır. Örneğin işlerinizin bir kısmını satın alma yoluyla tedarik etmiyorsanız tedarik yönetimi alanına girmeyebilirsiniz veya maliyet yönetimi yapmadan da proje yönetimi yapabilirsiniz. Bu 9 ana bölüm tüm proje yönetimi disiplinini kapsamaktadır. Ülkemizde proje yönetimi denince akla sadece zaman yönetimi gelmektedir. Halbuki zaman yönetimi dışında 8 ana bölüm daha bulunmaktadır.

Proje yönetiminde değişik metodolojiler tür edilmiştir. Genelde batı kaynaklı olan proje yönetim metodolojilerinin hemen hepsi Türkiye bilişim sektöründe tam anlamıyla uygulanamamaktadır. Aslında benzersiz olduğu iddia edilen her projenin sabitlenmiş bir proje yönetimi metodolojisi ile yönetilmeye çalışması başlı başına sorun oluşturmaktadır. Nasıl ki doktorlar aynı hastalık için farklı insanlara farklı tedaviler öneriyorsa, aynı şekilde her proje için de küçük farklılıklarla dahi olsa farklı proje yönetim metodolojileri uygulamak gerekiyor.

Projeler kendi içlerinde farklı kategorilere göre ayrışmaktadır. Medikal projeler, finans projeleri, askeri projeler, telekomünikasyon projeleri gibi. Her kategoride kendi içinde kritik, gelir artırıcı, prestij, kanuni zorunluk, pazar baskısı gibi alt kategorilere ayrışmaktadır. Bu ayrışmalar göz önünde tutularak proje yönetim metodolojisi seçimi yapılabilir. Örneğin bir telekomünikasyon projesinde daha hızlı hareket etmek için agile bir proje yönetim metodolojisi kullanılabilir. cmmi wallpaperFakat askeri veya medikal bir projede agile bir proje yönetimi düşünülemez. Çünkü en küçük bir hata insan hayatına mal olabilir. Aynı şekilde bir yazılım evi proje yönetimi olarak CMMI veya PMI‘ın önerdiği proje yönetim metodolojisini kullanması düşünülemez. Çünkü bu yöntemi kullanarak proje üretmesi uzun zaman alacaktır ve ciddi pazar payı kaybetme riski ile karşı karşıya olacaktır. Evet belki CMMI veya PMI proje yönetimi kullanmayarak hatalı yazılımlara sebebiyet verecektir ama pazar payını kaybetme riski hatanın getireceği zarardan daha fazla olduğunda tercihini agile yöntemlerden yana kullanmalıdır.

Netice olarak insanlar gibi projelerde benzersizdir. Nasıl tüm insanlara aynı tedavi yöntemi kullanılamaz ise her proje için de aynı proje yönetim metodolojisi kullanılmamalıdır. Her projeye aynı metodolojiyi kullanmak her insanı, bedeniyle, ruhuyla, biyolojik ve psikolojik yapısı ile birebir aynı kabul etmekle aynı anlama gelir. Projelerdeki başarısızlığın kök nedeni bu bakış acısıdır. Bakış acımızı değiştirerek her projeye kendi yapısına uygun bir metodolojisi belirleyebilirsek başarısızlık oranlarının azalacağını söyleyebiliriz.

Yorum Yap