PHP

PHP array_change_key_case Fonksiyonu

array_change_key_case fonksiyonu, bir dizinin tüm anahtarlarının harflerini büyük veya küçük harfe dönüştürme yarar. Bu işlemi gerçekleştirirken sayısal verilere dokunmaz.

Kullanımı :

Harfleri büyültmek için;

 

Harfleri küçültmek için;

 

Örnek 1 – array_change_key_case örneği

Bu örnekte dizi içerisinde bulunan anahtarların harflerini büyültmek için CASE_UPPER kullanıyoruz.

 

Çıktısı :

 

Örnek 2 – array_change_key_case örneği

Bu örnekte dizi içerisinde bulunan anahtarların harflerini küçültmek için CASE_LOWER kullanıyoruz.

 

Çıktısı:

 

Örnek 3 – array_change_key_case örneği

CASE_LOWER kullanarak küçülttüğümüz harfleri kullanmadan da küçültebiliriz. Çünkü array_change_key_case fonksiyonunda CASE_LOWER varsayılan olarak kullanılmaktadır.

 

Çıktısı:

 

[alert style=”red”] Harf dönüşümü sırasında aynı anahtarlara sahip olan değerler varsa sonraki değeri önceki değerin üzerine yazar. Örnek : [/alert]

Çıktısı:

Yorum Yap