PHP

PHP array_chunk Fonksiyonu

array_chunk fonksiyonu, bir diziyi belli uzunlukta bölümlere ayırmak için kullanılır. Bu fonksiyon 3 parametre ile çalışmaktadır. Bunlar dizi, boyut ve anahtarları koruma parametreleridir.

Kullanımı:

Dizinin anahtarlarını (key) korumak için;

 

Dizinin anahtarlarını (key) korumamak için;

 

 

dizi : Parçalanacak dizi değişkeni.

boyut : Bölünecek her parçanın uzunluğudur. Eğer 1 den düşük bir değer verirseniz hata mesajı oluşturarak NULL değeri döndürür.

anahtarları koru : Bu parametre TRUE / FALSE değeri almaktadır. TRUE olarak kullanırsanız bölümlere ayrılan dizinin anahtarları korunur. FALSE olarak kullanırsanız (bu değer varsayılan olarak tanımlanmıştır) parçaların anahtarları sayısal olarak yeniden indislenir.

Örnek 1 – array_chunk örneği

 

 

Çıktısı : (TRUE) Burada parçalanan dizilerin boyutlarına ve anahtarlarına (key) dikkat ediniz.

 

Örnek 2 – array_chunk örneği

 

 

Çıktısı : (FALSE) Burada parçalanan dizilerin boyutlarına ve anahtarlarına (key) dikkat ediniz.

 

Örnek 3 – array_chunk örneği

 

 

Çıktısı : (TRUE) Burada parçalanan dizilerin boyutlarına ve anahtarlarına (key) dikkat ediniz.

 

Örnek 4 – array_chunk örneği

 

 

Çıktısı : (FALSE) Burada parçalanan dizilerin boyutlarına ve anahtarlarına (key) dikkat ediniz.

 

Yorum Yap