PHP

echo ve print Arasındaki Fark

echo ve print: ekrana çıktı almak / yazdırmak için kullanılan iki temel komuttur.

Peki Arasındaki Fark Ne?

* print bir fonksiyon gibi çalışarak geriye değer döndürür. Bu değer boolean türünde true(1) şeklindedir. print kodu sadece 1 değerini döndürür. Ama echo komutu bir fonksiyon gibi çalışmaz sadece ekrana çıktısını verir işi orada biter. Bu durum echo komutunun print komutuna göre daha hızlı çalışmasını sağlar.

Yukarıdaki kod ile ekrana Selamun Aleyküm Dünya yazdırdığımız gibi $sonuc değişkenine 1 değerini atamış olduk.

* echo komutu ile birden fazla ifadeyi virgülle birleştirebildiğimiz gibi nokta işareti ile de birleştirebiliriz. print komutu ile virgülle birleştirmeyi desteklemez.

 

 

2 Yorum

Yorum Yap