Genel

Sip Mesajlari

Temel olarak iki farklı yapıda SIP mesajı bulunmaktadır.Bunlar kullanıcıdan sunucuya giden Request(talep) mesajları ve sunucudan kullanıcıya giden Response(cevap) mesajlarıdır.

Temel olarak karşımıza çıkan Request mesajları şunlardır :

INVITE : Çağrıyı başlatmak için client a davet gönderir.

BYE: Çağrıyı sonlandırır.

CANCEL: Client a ulaşan isteği iptal eder.

REGISTER: Client ın sunucuya register olmasını sağlar.

ACK: Gönderilen mesajın alındığını karşı tarafa bildirir.

INFO: Bu mesaj oturum bilgilerini taşır.

 

Response mesajları içeriklerine göre numaralandırılmış olduğundan dolayı, gelen mesaja bakılarak genel bir bilgiye sahip olunabilir.

Response mesajlarını iki alt başlık altında inceleyebiliriz.

—Kurulum Aşamasi

Provisonal Response (1xx):Geçici durumlar ile ilgili bilgi verir.

100:Trying

180:Ringing

—Sonuc

Success Response (2xx):İsteğin başarıyla gerçekleştirildiği bilgisini verir.

200:Ok

202:Accepted

Redirection Response (3xx):Yeniden yönlendirme veya aktarmanın gerçekleştiği bilgisini verir.

300:Multiple choices

302:Moved Temporarily

Client Error Response (4xx):Client kaynaklı olarak gerçeklesen başarısızlıkların bilgisini verir.

403:Forbidden

404:Not Found

481:Call/Transaction Does Not Exist

Server Error Response (5xx):Sunucu hatasının olduğu bilgisini verir.

503:Service Unavailable

505:Version Not Supported

Global Error Response (6xx):Gerçekleştirilen isteğin hiçbir sunucu tarafından gerçekleştirilmediği bilgisini verir.

600:Busy Everywhere

606 Not Acceptable

Test sırasında 6xx ve 5xx kodlu hatalar pek sık karşılaşabileceğimiz hatalar değildir .1xx, 2xx; 3xx ve 4xx kodlu mesajlarla sıklıkla karşılaşabiliriz.

Bu konuya deyinmişken Sip mesajlaşmasının nasıl gerçekleştiğini basit bir örnekle inceleyelim.

 

Yukarıdaki şekilde basic call şemasını görmekteyiz.User A , user B ye INVITE mesajı yolluyor. User B buna karşılık olarak çaldığını belirtmek için 183 Ringing mesajı yolluyor. Ardından invite a cevap veriyor ve 200 OK mesajı gönderiyor.User A 200 OK mesajını aldığını belirtmek için ACK mesajı gönderiyor. Bu durumda bağlantı kurulmuş olup veri akışı RTP ile gerçekleşiyor.

Daha sonra User B konuşmayı bitirmek istiyor ve BYE mesajı gönderiyor.User A da buna karşılık 200 OK mesajı göndererek durumu onaylıyor.Böylece konuşma sonlandırılmış oluyor.

Yorum Yap