SQL Veritabanı

T-SQL Komutları

Şu ana kadar veritabanı, veritabanı yönetim sistemleri,  ilişkisel veritabanı, SQL Server kurulumu hakkında bilgileri verdim. T-SQL veri tiplerini anlattıktan sonra şimdi T-SQL’de kullanılan komutları görelim. Ama öncelikle T-SQL hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. T-SQL, Microsoft’un veri tabanı sorgulama dilidir. Açılımı Transact-SQL’dir. SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. T-SQL kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir. T-SQL komutları üç başlık altında toplanır.

DDL (Data Definition Language) – Veri Tanımlama Dili

Tablo, veritabanı veya şemaları oluşturma, silme, taşıma vb. işlemleri yapabilmek için kullanılır.

CREATE: Veritabanı oluşturma ve veritabanındaki nesneleri oluşturmak için kullanılır.
Oluşturulabilecek birkaç örnek yapı:
–    UNIQE: Tabloya tekrarlı kayıtların girilmesini engeller.
–    INDEX: Tabloda istenilen alanları tek bir dizinde toplar.
–    VIEW: Tabloları sanal olarak tekrar oluşturur.
ALTER: Veritabanı nesneleri üzerinde değişiklik yapabilmek için kullanılır.
–    ADD: Tabloda yeni alan oluşturulmasını sağlar.
–    MODIFY: Tablodaki veri alanına ait özelliklerin değiştirilmesini sağlar.
DROP: Veritabanındaki nesneleri tamamen silmek için kullanılır.
TRUNCATE: Veritabanı tablosu üzerindeki verileri kaldırmak, sıfırlamak için kullanılır.

DML (Data Manipulation Language) – Veri Düzenleme Dili

Tablo veya şema nesnelerinin içindeki verileri düzenleme işlemlerini yapmak için kullanılır.

SELECT: Veritabanındaki kayıtları almak için kullanılır.
INSERT: Veritabanındaki tabloya yeni kayıt eklemek için kullanılır.
UPDATE: Veritabanındaki tabloda bulunan kayıtları güncellemek için kullanılır.
DELETE: Veritabanındaki tabloda bulunan kayıtları silmek için kullanılır.
MERGE: İki tablo arasındaki ekleme, silme ve güncellemeleri karşılaştırıp, eşleştirir.
BULK-INSERT: Kullanıcı tarafından belirlenen formattaki, başka veritabanı içindeki tablo ve view’leri içe aktarır.

DCL (Data Control Language) – Veri Kontrol Dili

Tablodaki verilere erişim yetkilerini düzlenlemek için kullanılır.

GRANT: Veritabanında kullanıcıya yeni izinler vermek için kullanılır.
REVOKE: Erişimi veya yekileri sonlandırmak için kullanılır.

TCL (Transaction Control Language) İşlem Kontrol Dili

DML komutlarının yaptığı değişiklikleri kontrol eder. Bu komutlar veri üzerinde yapılan değişiklikleri yönetir.

COMMIT: Veritabanı değişikliklerini kayıt eder.
ROLLBACK: Bir işlemde apılan tüm değişiklikleri geri alır.
SAVEPOINT: İşlemleri küçük parçalara bölerek, kayıt noktaları oluşturur. Veri kaybını önler.

Yorum Yap