SQL

SQL IN Kullanımı

Merhaba sevgili arkadaşlar,

Gelişmiş SQL yazılarına geçmeden önce öğreneceğimiz temel konulara devam ediyoruz.  Bildiğiniz gibi daha önceden like, distint, limit gibi temel operatörleri kullanmayı öğrenmiştik.  Bu yazımızda yine temel konulardan olan IN operatörünü kullanmayı öğreneceğiz.

Üstte bahsettiğim konuların ve müfredattaki diğer başlıkların sırasıyla birlikte bulunduğu giriş yazısını kontrol edebilir, buradan daha kolay bir biçimde takip sağlayabilirsiniz.

SQL Öğreniyoruz

IN operatörü bize sorgularımızı yazarken bir alanın içerisindeki değerleri bir değerler kümesi içerisinden çekmemize imkân sağlar.

Syntax

SELECT kolon_isimleri
FROM tablo_adi
WHERE kolon_adi IN (değer1,değer22,…);

Örnek datamız bu şekildedir.

Tablo Adı : UYE

ID ISIM YAS
1 Ali 22
2 Veli 18
3 Selami 19
4 Ayşe 26
5 Ahmet 18

Örnek Sorgular

Select ISIM, YAS FROM UYE WHERE YAS IN(18,19)

*Bu sorgu ile 18 ve 19 yaşında olan kişilerin isim ve yaş değerlerini öğreniyoruz.

Veli 18

Selami 19

Ahmet 18

Select ISIM, YAS FROM UYE WHERE ISIM IN(‘Ali’,’Ahmet’)

*Bu sorgu ile ismi Ali ve Ahmet olan kişilerin isim ve yaş değerlerini öğreniyoruz

Ali 22

Ahmet 18

Yorum Yap