PHP

PHP’de if / else / elseif

if oluşumu, birçok programlama dilinde kullanılan en önemli yapı taşlarından biridir. if , yazdığın kodların koşullu olarak çalıştırılmasını sağlar.

Kullanımı:

if (ifade)
deyim

Burada belirttiğiniz ifadenin sonucu TRUE veya FALSE olarak dönüş yapar. Eğer kaçak bahis TRUE olursa deyim çalışır. FALSE olursa deyim çalışmaz.

Tek satırlı deyimde if

 Çoklu satırlı deyimde if

Tek satırlı deyim ile çok satırlı deyim arasında süslü parantez farkı var. Tek satırlı deyimleri yazarkende süslü parantez içerisinde yazıp kullanabilirsiniz. Ama çok satırlı deyimleri süslü parantez koymadan yazamazsınız. Hata ile karşılaşabilirsiniz.

else Kullanımı

Çoğu zaman if içerisinde yazdığınız koşulun sağlandığında bir deyim, sağlamadığında ise başka bir deyimin çalışmasını isteyeceksiniz. Böyle bir durumda if’in yanında else’yide kullanmanız gerekecek.

Kullanımı:

if(koşul)
deyim
else
deyim

elseif Kullanımı

elseif, isminden anlaşılacağı gibi else ve if deyimlerinin birleşmesiyle oluşmaktadır.

Bir kod parçası yazacaksınız. Yalnız bu kodun çalışması için 2 şarttan birinin gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer 2 şartta gerçekleşmese ekrana farklı bir sonuç yazdırmak istiyorsunuz. Böyle durumlarsa elseif’ten faydalanıyoruz.

Kullanımı:

if(koşul)
deyim
elseif(koşul)
deyim
else
deyim

Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden Bilgisayar Öğretmenliği Lisans ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans mezunu olan Fatih Çal şuanda Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaya devam etmektedir. Bilişim sektöründe 10 seneyi aşkın tecrübeye sahip olan Fatih Çal, başta web projeleri olmak üzere çeşitli projelerde ve kurumlarda çalışmış, şuan Uluslararası Genç Derneği’nde Başkan Yardımcısı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev almaktadır.