JSP

JSP – Implicit Objects (Gömülü Nesneler) – 8

Merhaba, bir önceki yazıda JSP – Declaration Tag konusuna değinmiştik. Bu yazıda ise implicit objects yani gömülü nesneler konusuna giriş yapacağız.

Implicit Objects JSP sayfalarının Servlet‘e çevrilmesi anında Sunucu tarafından oluşturulurlar.
(bkz: Jsp – Lifecycle) Gömülü olarak adlandırılmalarının sebebi budur. Sunucu bu nesneleri _jspService() metodunun içerisinde oluşturur. Dolayısıyla Scriptlet tag‘i içerisinde tekrar oluşturmaya gerek kalmadan olduğu gibi kullanabiliriz. Toplamda 9 adet implicit object bulunmaktadır.

Bunlar:

  1. out
  2. request
  3. response
  4. session
  5. application
  6. exception
  7. page
  8. pageContext
  9. config

1. Out: Ekrana içerik bastırmak için kullanılır. İçerik ve buffer ile ilgili çeşitli metotları bulunur.

2. Request: Bu nesnenin en temel amacı veri almaktır. Forma girilen veriler, yönlendirilen sayfada request nesnesi ile alınır ve üzerinde çeşitli işlemler yapılır.

3. Response: Yapılan bir istek sonrası sunucu tarafından kullanıcıya gönderilen cevaplar ile ilgili işlemlerle görevlidir.

4. Session: Oturum yönetimi için kullanılır. Oturumun açık kaldığı süre boyunca, kullanıcının bilgilerine bu nesne sayesinde her yerden erişilebilir. En çok kullanılan nesnelerden birisidir.

5. Application: Projemizin parametrelerine ulaşmada kullanılır. Örneğin; versiyonlar, url’ler, sunucu bilgileri.

6. Exception: Hataları yakalayıp gerekli mesajı göstermek için kullanılır. Sadece “isErrorPage” attribute’si “true” olan JSP sayfalarından erişilebilir.

7. Page: Yaygın kullanımı yoktur. “this” anahtar kelimesiyle eş anlamlıdır.

8. PageContext: Page, Request, Application ve Session seviyelerine ulaşmak için kullanılır.

9. Config:  Application nesnesine benzerdir. Application nesnesi proje ile ilgili bilgileri almamızı sağlarken Config nesnesi JSP sayfalarına özel bilgileri almamızı sağlar. Örneğin; Servlet Name, Servlet Context gibi.

Bu yazı kısa bir tanıtım şeklinde oldu. Her bir nesne için örneğiyle birlikte ayrı bir yazı yazmayı düşünüyorum. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Hoşçakalın..