JSP

JSP – Response Implicit Object – 11

Merhaba, bir önceki yazıda request nesnesinden ve metotlarından bahsetmiştik. Bu yazıda ise response nesnesine değineceğiz.

Başlıca response nesnesi metotları:

  • void setContentType(String type)
  • void sendRedirect(String address)
  • void addHeader(String name, String value)
  • void setHeader(String name, String value)
  • boolean containsHeader(String name)
  • void addCookie(Cookie value)
  • void sendError(int status_code, String message)
  • void setStatus(int statuscode)

1. void setContentType(String type) : Bu metot, aldığı parametre ile sayfa içeriğinin tipini belirler.

2. void sendRedirect(String address) : Parametre olarak aldığı sayfaya yönlendirme yapar. Yönlendirme sırasında URL değişir.

3. void addHeader(String name, String value) : Bu metot başlık eklemeye yarar. Başlık bir değişken ve bir değerden oluşur.

4. void setHeader(String name, String value) : Varolan bir başlığın değerini değiştirmeye yarar.  Yukarıda addHeader metodunda değerini “KOD5” olarak belirlediğimiz “site” değişkenine yeni bir değer atayalım.

5. boolean containsHeader(String name) : Parametre olarak verilen değişkene karşılık bir değer atanıp atanmadığını kontrol eder.

Ekran Görüntüsü

Screenshot_1

 

6. void addCookie(Cookie value) : Oluşturduğumuz cookie’yi bu metot aracılığıyla response nesnesine ekleyebiliriz.

7. void sendError(int status_code, String message) :  Bu metot ile bir sayfada hata mesajı yazdırabiliriz.

Örnek:

Ekran Görüntüsü

Screenshot_3

 

 

8. int setStatus(int status_code) : Parametre olarak aldığı değer ile Http durumuna bir kod ataması yapar.

Ekran Görüntüsü:

Screenshot_4

Response nesnesini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yazıda en çok kullanılan nesnelerden biri olan session nesnesine değineceğiz. Okuduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere..

Yorum Ekle

Yorum Yap