C#

C# Parametre Kullanımı

Metotları oluşturmayı kullanmayı ve değer döndürme özelliklerini şu ana kadar gördük. Peki metotlara anlık olarak istediğimiz verilerle işlem yaptırabilir miyiz? Yaptıra biliyorsak bunu nasıl yapacağız? Metotlara istediğimiz anlarda istediğimiz verilerle işlem yaptırabilir yani istediğimiz veriyi aktarabiliriz. Bunu argümanlar ile yapabiliyoruz. Bir metoda gönderilen değere argüman denir. Bu değerleri alan ve işlem yapan değişkenlere ise parametre denir. Bir metoda birden çok ve değişik tipte argüman gönderilebilir. Aynı şekilde birden çok ve değişik veri tipinde parametre tanımlanabilir.

Birden çok parametreye bir örnek;

Gönderilen argüman ile parametrenin aynı tipte olması gerekmektedir. Buna dikkat etmeliyiz. Şimdi daha önceki konularda kullandığımız Tasit örneği ile argüman ve parametrelerin kullanımını bir örnekte görelim:

Yorum Ekle

Yorum Yap