SQL Veritabanı

SQL Tablo Oluşturma

SQL veritabanı oluşturma konusunu işledikten sonra sıradaki konumuz bu veritabanı içinde tablo oluşturmak. İlişkisel veritabanlarının tablo ile veri tutup, yönettiğini önceki yazılarımda anlatmıştım. Şimdi  bu tabloları nasıl oluşturacağımızı anlatmaya çalışacağım. Bu konuyu da önceki yazımda olduğu gibi kod ile ve yazılım ile nasıl yapacağınızdan ayrı ayrı bahsedeceğim. İlk olarak yazılımla nasıl oluşturacağımıza adım adım bakalım.

1) Daha önceden oluşturduğumuz veritabanını açıyoruz.

sql-database5

2) Tables kalsörüne sağ tıklayıp New > Table bölümünü tıklıyoruz.

sql-table

3) Karşımıza alanları girmemiz gereken ekran geliyor. Şimdi yazarlar ile ilgili bir tablo oluşturalım. İlk olarak alanlarımızı kararlaştırıp teker teker giriş yapıyoruz. Ben 4 tane alan belirledim.

sql-table2

4) Girdiğimiz alanların veri türlerini tanımlıyoruz. id alanım çok değer almayacağı için tinyint tipini tercih ettim. Ad,soyad ve kategori alanlarını ise karakter sorunu yaşamamak için nvharchar tipi olarak tanımladım. Bir isim için en fazla yirmi karakter girilebileceğini düşündüğüm için (n) değerini ad,soyad ve kategori için 20 olarak tanımladım. “Allow Nulls” kısmı ise o alanı boş bırakmaya izin verip vermediğimizi belirlemek için kullanılır. Sadece id kısmı için buna izin vermiyorum.

sql-table3

5) id alanımız devamlı artan ve kayıt sayısını belirten kısım olduğu için, bu kısmın otomatik olarak artmasını sağlayabiliriz. Yapmamız gereken id alanını seçtikten sonra Column Properties alanında bulunan Identity Spesification kısmını Yes olarak tanımlıyoruz.

sql-table4

6) Son olarak id alanımızı sağ tıklayıp Primary Key olarak tanımlıyoruz. Bunun sebebi bu alandaki değerin her kayıt için uniqe(benzersiz) olmasıdır.

sql-table5

7) Tablomuzu kaydederken ismini giriş yapıyor ve OK butonuna basıp kaydediyoruz. sql-table6

Buraya kadar herşey tamam, şimdi SQL komutları ile bu tabloyu oluştursaydık nasıl yapmamız gerekirdi buna bakalım.

“CREATE TABLE” ifadesinden sonra tablomuzun ismini yazıyoruz. Ardından alanları ve karşılarına veri tiplerini yazıyoruz. Küçük veya büyük harf olabilir. Boş bırakmaya izin vermediğimiz id alanını NOT NULL şeklinde tanımlıyoruz. IDENTITY ile otomatik artış yapmasını sağlıyoruz. Primary Key olarak id alanını tanımlıyoruz.

Bu yazımızda SQL’de nasıl tablo oluşturacağımızı her iki yol ile göstermiş olduk. Tekrar görüşmek üzere 🙂

1 Yorum

Yorum Yap