C#

C# Metotlardan Değer Döndürme

Metotlar kullanım mantığı açısından iki tip yapıya sahiptir. Bunlardan birisi geriye değer döndüren metotlardır. return ifadesi ile birlikte kullanılan bu metotlar yapılan işlemin sonucunu veya yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kullanabilir. Diyelim ki bir dizi tanımladık ve bu dizinin ilk elemanına bir veri ekledik. Daha sonra dizinin boş olup olmadığını kontrol etmek için Kontrol() metodunu çağırdığımızda boş ise “0”, dolu ise “1” değerini döndürecektir.

Metodun ikinci tipi ise void tipi alan metotlardır. Bu metotlar geriye herhangi bir değer döndürmez. Yalnızca kendilerine verilen işlemi yaparlar ve bu şekilde sonlanırlar. Şimdi bu iki metot tipine yine genel bir örnekte bakalım:

Yorum Ekle

  • […] Metotlar kullanım mantığı açısından iki tip yapıya sahiptir. Bunlardan birisi geriye değer döndüren metotlardır.return ifadesi ile birlikte kullanılan bu metotlar yapılan işlemin sonucunu veya yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kullanabilir. Diyelim ki bir dizi tanımladık ve bu dizinin ilk elemanına bir veri ekledik. Daha sonra dizinin boş olup olmadığını kontrol etmek için Kontrol() metodunu çağırdığımızda boş ise “0″, dolu ise “1″değerini döndürecektir. Okumaya devam et… […]

Yorum Yap