Agile/Scrum

Agile Proje Yönetim Süreci

Agile proje yönetimi süreci, farklı disiplinlerde proje yönetim süreçlerinin bir arada anıldığı genel bir isimdir. İlk kullanılmaya başlandığı alan yazılım olduğu için yazılım geliştirme süreci olarak da anılmaktadır. Fakat son dönemde kaizen/kanban gibi farklı disiplinlerde ve disiplinler arası çalışmalarda uygulanmaya başladığını gözlemliyoruz. Dolayısı ile tanımın kapsamı da değişikliğe uğruyor ve proje yönetim süreci olarak anılıyor…

Avea’ da IK içinde agile studio kurulması ve pazarlama/ik projelerinde bu şekilde çalışılması en kolay örnekler olabilir.

http://www.selcukalimdar.com/avea-1-agile-zirvesi/

avea agiles tudio

Avea İK’sı İçerisindeki Agile Studio Örneği

Agile temelde

 • Kendini örgütleyebilen, çok fonksiyonlu takımlar oluşturabilmeyi
 • Bu takımların çevik davranabilmesini
 • Projeleri parçalar haline teslim edebilmeyi
 • Projelerin çıkış hızını artırabilmeyi
 • Projelerin kalitesini artırabilmeyi
 • Proje ekibinin ve paydaşların değişime olan uyumlarını artırabilmeyi
 • Sürekli öğrenen ve değişime açık bir kültürün oluşmasını ve gelişmesini

hedefler. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerek mühendislik yaklaşımlarını gerekse pratikleri kullanır.

Agile uygulama geliştirme sürecinin çıkış noktası, klasik proje yönetim süreçlerinde bulunan değişim karşısındaki uzun reaksiyon zamanlarını ve darboğazları daha esnek ve hızlı süreçler ile değiştirerek çözmektir.

Agile proje yönetimi içerisinde en çok kullanılan frameworkleri) şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Scrum
 • Kanban
 • Lean
 • Extreme Programming (XP)
 • Test-Driven Development
 • Feature-Driven Development(FDD)
 • Dynamic Systems Development Method (DSDM)

Bu frameworklerin yanısıra başka yazılım / proje yönetim süreçleri bulunmaktadır.

Ben ve arkadaşlarım başta scrum olmak üzere,  tüm bu frameworkler hakkında bilgi ve uygulama içeren makaleleri sizler için yazıyor olacağız.

Agile sürecin kurumsal şirketlere uygulanmasını zorlaştıran başlıca etmenler olarak dokümantasyonun olabildiğince hafif olmasını ve hiyerarşinin eksikliğini görüyorum.

Agile yaklaşımı oluştururken, kurucular tarafından agile manifestosu yayınlanmıştır. Bu manifestoda tüm sürecin ilkelerini uçtan uca özetleyebilmeyi amaçlamışlardır.

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu

Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını
uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz.
Bu çalışmaların sonucunda:

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
değer vermeye kanaat getirdik.

Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte,
sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.

[bscolumns class=”one_third”]Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin FowlerJames Grenning[/bscolumns][bscolumns class=”one_third”]Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern[/bscolumns][bscolumns class=”one_third_last”]Brian MarickRobert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas[/bscolumns][bscolumns class=”clear”][/bscolumns]

Çevik Bildirinin Temelindeki İlkeler

Bizler şu ilkeleri izliyoruz:

En önemli önceliğimiz
değerli yazılımın erken ve devamlı teslimini sağlayarak
müşterileri memnun etmektir.

Değişen gereksinimler yazılım sürecinin son aşamalarında bile kabul edilmelidir.
Çevik süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanır.

Çalışan yazılım, tercihen kısa zaman aralıkları belirlenerek
birkaç haftada ya da birkaç ayda bir düzenli olarak müşteriye sunulmalıdır.

İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar
proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar.

Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır.
Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı,
işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır.

Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en verimli ve
etkin yöntemi yüzyüze iletişimdir.

Çalışan yazılım ilerlemenin birincil öçüsüdür.

Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir.
Sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit tempoyu sürekli devam ettirebilmelidir.

Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki
sürekli özen çevikliği artırır.

Sadelik, yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca arttırılması sanatı, olmazsa olmazlardandır.

En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar
kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.

Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür
ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.

http://agilemanifesto.org/

Yorum Yap