Agile/Scrum

Scrum Framework’üne Giriş

Agile yönetim sürecini anlatırken, en bilindik Agile frameworklerinden olan Scrum üzerinden anlatacağım.

Scrum Nedir ?

Scrum ilk olarak kompleks yazılım projelerinin yönetilmesinde kullanılan, proje ekibinin çevik davranarak kompleks süreçleri sadeleştirmesini  ve üretkenliğini artırmasını  hedefleyen bir proje yönetim frameworküdür. Bunu yaparken bütünü parçalayan tekrara dayalı bir yöntem kullanır.
Temelde ürünün daha hızlı, kaliteli ve ucuz olarak üretilmesi hedeflenmektedir.
Çoğunlukla yazılım projelerinde kullanılmasına rağmen, farklı disiplinlerde de Scrum uygulanmaktadır.
 Scrum proje yönetim süreci
Scrum, 90’lı yıllarda  Jeff Sutherland ve Ken Schwaber tarafından kurulmuştur ve zamanla farklı farklı kişilerin katkı sağlamasıyla evrilerek günümüze kadar gelmiştir.

Projelerdeki karmaşıklığı en aza indirmek, şeffalığı artırmak ve riskleri minimize etmek için Scrum 3 temel prensip üzerine kurulmuştur.
  • Şeffaflık(Transparency) : Projenin ilerleyişi, gelişlemer, sorunlar, kısaca herşeyin herkes tarafından görülebilir olmasıdır.
  • Denetleme(Inspection) : Projenin ilerleyişinin her açıdan düzenli olarak kontrol edilmesidir.
  • Uyarlama(Adaptation) : Projedeki süreçlerin, pratiklerin yada yapılan işin kabul edilebilir sınırlar dışarısına çıktığında değiştirilebilmesidir.
Scrum organizasyonel olarak yatayda genişleme prensibine dayanır. Bu sebeple hiyerarşi minimum seviyededir. İletişim ve takım çalışması kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenledir ki scrum prensipte anlaşılması kolay olsa da, uygulamada öğrenilmesi ve uygulanması zor bir metodolojidir.

Scrum Takımlarındaki Roller

Product Owner : Projede ortaya çıkarılacak olan ürünün sahibidir. Müşteriyi/bağlı olduğu üst yönetimi temsil eder.
Scrum Master : Projede herşeyin yolunda gitmesinden sorumlu olan kişidir. Takım ve product owner arasında köprü vazifesi görür.
Development Team : Projede ortaya çıkarılacak olan ürünü yapan/geliştiren ekiptir. Çeşitli alanlarda uzman kişiler bulunur.

Scrum Takımlarının Toplantıları

Sprint Planlama Toplantısı : Gerçekleştirilecek olan sprintin içeriğinin planlandığı toplantıdır.
Daily Stand Up Toplantısı : Günlük olarak takımın bir araya geldiği, yaptıkları işleri birbirlerine anlatarak senkronize olduğu toplantıdır.
Sprint Review Toplantısı : Sprint sonunda çıkartılan ürünün değerlendirildiği toplantıdır.
Sprint Retrospective Toplantısı : Sprint boyunca yapılan işlerin kalitesinin, doğruların ve yanlışların değerlendirildiği toplantıdır

Terminoloji

Product Backlog : Ürünün tüm özelliklerinin listesidir.
Sprint Backlog : Ürünün özelliklerinden hangilerinin sprint içerisinde yapılacağının listesidir.
Product Backlog Item : Ürünün özelliklerinin bulunduğu listedeki her bir ürüne verilen isimdir.
Burndown Chart : Yapılacak olan işlerin eriyerek azaldığının gözlemlendiği grafiktir. Sprint burndown chart ve release burndown chart olarak 2 ye ayrılır.
Definition Of Done(DoD) : Her bir product backlog item’ın tamamlanma kriteridir.
Roller,toplantılar ve terminolojideki her bir item’ı ayrıntılı olarak anlatacağım. Yazmış olduğum yazıya yönelik yorumlarınızı ve eleştirilerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen.
Saygılarımla, esen kalın.

1 Yorum

Yorum Yap