İOS

İOS Swift

Swift Enumeration

Enumaration, birbiri ile bağlantılı değerler için ortak bir tip oluşturur ve bu tipi kullanmanızı...

İOS Swift

Swift Switch Yapısı

Switch Yapısı Switch yapısı, bir değeri alarak belirlenen koşullar ile kıyaslar ve uygun olan...

İOS Swift

Swift if Yapısı

if Yapısı if yapısı, programlama dillerinde belirtilen bir koşulun doğruluğunu kontrol etmek için...