top

SQL

SQL TOP, LIMIT, ROWNUM

SQL sorgularında gelen kayıt sayısı bazen performans sorunu oluşturabiliyor. Çok fazla kayıt olan...