html5 öğreniyorum

HTML Web

HTML5 Tablo (Table)

HTML’de tablolar 2002 yılına kadar sıkça kullanılan bir tasarım ögesi idi.  Fakat 2002 yılından...