SQL Veritabanı

T-SQL Veri Tipleri

SQL veritabanı tasarımı yapılırken, C#’ta değişkenlerin veri tipini belirlediğimiz gibi, burada da her kolon(alan) için veri tipini tanımlıyoruz. Bu tanımlamaları yaparken dikkat etmemiz gereken noktalardan biri mümkün olduğunca en uygun ve en az yer kaplayacak veri tipini seçmektir. Bu konulara ilerleyen derlerde  zaman zaman değineceğim. Şimdi başlıca temel veri tiplerine bakalım:

Veri Tipi Türü Açıklama
char(n) String Uzunluğu değişmeyen sabit verileri saklar.Eğer n değeri 10 ise daha kısa uzunlukta değer girilince kalan boşluğu kendi tamamlar ve öyle saklar.
varchar(n) String Değişebilir uzunlukta verileri saklar. En fazla 8,000 karakter alır. n değeri maximum değerdir, daha kısa uzunlukta değer girilse bile olduğu gibi kayıt eder.
text String Değişebilir uzunlukta karakterleri saklar. En fazla 2GB metin içerir.
nchar String Sabit uzunlukta Unicode karakterleri saklar. Char tipinden farkı çoklu dil ve Unicode desteği olmasıdır. En fazla 4000 karakter.
nvarchar String Değişebilir uzunlukta verileri saklar. varchar tipinden farkı çoklu dil ve Unicode desteği olmasıdır. En fazla 4000 karakter
bit Boolean 0, 1 ve null değerini saklar.
tinyint Number 0 ile 255 arasında değerleri saklar.
smallint Number 32,768 ile 32,767 arasında değerleri saklar.
int Number 2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında değerleri saklar.
bigint Number 9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında değerleri saklar.
datetime Date 1 Ocak 1753 – 31 Aralık 9999. 3.33 milisaniye doğruluk hassasiyeti vardır.
smalldatetime Date 1 Ocak 1900 – 6 Haziran 2079. 1 dakikalık doğruluk hassasiyeti vardır.
date Date 1 Ocak 0001 – 31 Aralık 9999. Sadece tarih içerir, saati saklamaz.

Bu veri tiplerinin dışında;

varchar(max)
nvarchar(max)
ntext
binary(n)
varbinary
varbinary(max)
image
decimal(p,s)
numeric(p,s)
smallmoney
money
float(n)
real
datetime2
time
datetimeoffset
timestamp bulunmaktadır.

Veri tiplerine değinmiş olduk. Detaylı kullanım bilgileri için Microsoft resmi sitesini inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere 🙂

Yorum Yap