SQL

SQL Order By

SQL sorgularında, SELECT ile çektiğimiz sonuçları  sıralamak için ORDER BY kelimesini kullanırız. Bu sıralamayı yapabilmek için bir kolon ismi vermek gerekir. Aşağıdaki örnek tabloya bakarak sorgularımızı hazırlayalım.

Tablo Adı : SONUCLAR

OGRENCI_NO AD_SOYAD SINIF NOT_ORTALAMASI
123 Ali Akça 7 67
144 Merve Çandır 8 88
155 Osman Şahin 4 91
169 Yunus Emre Ilgaz 7 81
336 Ömer Faruk 8 96
778 Ömer Çal 4 89
445 Ahmet Cengiz 6 71

Örnek Sorgular ve Sonuçları

Öncelike ASC (Küçükten Büyüğe) ve DESC (Büyükten Küçüğe) kavramlarını açıklamam gerekiyor. Bu iki anahtar kelime sıralamanın nasıl yapılacağını ifade eder. Default olarak sonuçlar ASC yani küçükten büyüğe gelir. Eğer sıralamayı büyükten küçüğe yapmak istiyorsak DESC anahtar kelimesini kullanmalıyız.

ASC

Küçükten büyüğe sıralama için ASC anahtarını koymayabilirsiniz. Zaten default olarak sonuçlar bu şekilde geliyor.

Sorgu Sonucu:

OGRENCI_NO AD_SOYAD SINIF NOT_ORTALAMASI
123 Ali Akça 7 67
144 Merve Çandır 8 88
155 Osman Şahin 4 91
169 Yunus Emre Ilgaz 7 81
336 Ömer Faruk 8 96
778 Ömer Çal 4 89
445 Ahmet Cengiz 6 71
Sorgu Sonucu:

OGRENCI_NO AD_SOYAD SINIF NOT_ORTALAMASI
155 Osman Şahin 4 91
778 Ömer Çal 4 89
445 Ahmet Cengiz 6 71
123 Ali Akça 7 67
169 Yunus Emre Ilgaz 7 81
144 Merve Çandır 8 88
336 Ömer Faruk 8 96
Sorgu Sonucu :

OGRENCI_NO AD_SOYAD SINIF NOT_ORTALAMASI
123 Ali Akça 7 67
445 Ahmet Cengiz 6 71
169 Yunus Emre Ilgaz 7 81
144 Merve Çandır 8 88
778 Ömer Çal 4 89
155 Osman Şahin 4 91
336 Ömer Faruk 8 96

 DESC

Sorgularımızı DESC anahtar kelimesini kullanarak büyükten küçüğe olacak şekilde revize edelim.

Sorgu Sonucu:

OGRENCI_NO AD_SOYAD SINIF NOT_ORTALAMASI
778 Ömer Çal 4 89
445 Ahmet Cengiz 6 71
336 Ömer Faruk 8 96
169 Yunus Emre Ilgaz 7 81
155 Osman Şahin 4 91
144 Merve Çandır 8 88
123 Ali Akça 7 67
Sorgu Sonucu:

 

OGRENCI_NO AD_SOYAD SINIF NOT_ORTALAMASI
144 Merve Çandır 8 88
336 Ömer Faruk 8 96
123 Ali Akça 7 67
169 Yunus Emre Ilgaz 7 81
445 Ahmet Cengiz 6 71
155 Osman Şahin 4 91
778 Ömer Çal 4 89
Sorgu Sonucu:

OGRENCI_NO AD_SOYAD SINIF NOT_ORTALAMASI
336 Ömer Faruk 8 96
155 Osman Şahin 4 91
778 Ömer Çal 4 89
144 Merve Çandır 8 88
169 Yunus Emre Ilgaz 7 81
445 Ahmet Cengiz 6 71
123 Ali Akça 7 67

Yorum Yap