İş Analizi

İş Analizi Temel Konsept Modeli – BACCM™

Sevgili dostlar,
“İş Analizi Süreçleri” serimin ikinci yazısında sizlere İş Analizi Temel Konsept Model’i yani BACCM™’yi anlatacağım. Hatırladığınız üzere serinin ilk yazısında iş analizi süreçlerinin standardizasyonundan, dokümantasyonundan ve bu işleri organize eden kurumdan bahsetmiştik. Bunun yanı sıra iş analistinin tanımından, görevlerinden ve proje paydalarından bahsetmiştim.
BACCM™ ise, iş analistleri için kavramsal bir frameworktür. Yapılan görevlerin organizasyon içerisindeki karşılıklarını tanımlar. 6 başlıkta incelenmektedir.  Başlıkların her biri temel bir konsepti ifade eder. Başlıklar şu şekildedir; Değişim, İhtiyaç, Çözüm, Paydaş, Değer ve Bağlam.
BACCM™ ;
 • Bir iş analistinin uzmanlık alanını ve domainini tanımlamak,
 • İş analizi hakkında iletişim kurmada ortak bir terminoloji sunmak,
 • İş analizi içerisinde kilit kavramların ilişkilerini değerlendirmek,
 • 6 başlık arasındaki  ilişkileri bütünsel olarak değerlendirerek, daha iyi iş analizi imkanı sunmak,
 • Ve bir çalışma esnasında 6 başlığın etkilerini ve ilişkilerini değerlendirip,  ileriye dönük bir yol kurabilmek için kullanılabilir.

 

Analiz Etme


6 Temel Konsept


1.Değişim : Bir ihtiyaca karşılık olarak meydana çıkan eylem olarak nitelendirebiliriz. Değişim, bir organizasyonun performansını yükseltmeye yarar. Değişim faaliyetleri kasıtlı olarak gerçekleştirilir ve iş analizi süreçleri ile kontrol altında yürütülür.


2.İhtiyaç : Adreslenmesi gereken bir sorun yada fırsat olarak nitelendirilir. İhtiyaçlar paydaşları motive ederek değişime zorlar. Değişimler de ortadan kalkarak yada mevcut çözümlerin getirmiş olduğu değeri artırarak ihtiyaca neden olabilir.


3.Çözüm: Bir yada daha fazla ihtiyaca cevap verme olarak tanımlanabilir. Bir çözüm, paydaşlar tarafından karşılaşılan problemi ortadan kaldırarak yada paydaşların bir fırsatı değerlendirmesine imkan vererek sağlanır.


4.Paydaş: Değişim, ihtiyaç veya çözüm ile ilişkisi bulunan birey yada gruptur.  Paydaşlar değişim üzerindeki ilgileri ve etkilerine göre tanımlanırlar. İhtiyaç, ilişki ve çözüm ile olan ilişkilerine göre gruplanırlar.


5.Değer: Bağlam içerisinde olan bir şeyin paydaş için kıymet, önem ve kullanışlılığıdır. Değer, potansiyel, gerçekleşmiş olan getiriler yada iyileştirmeler olarak görülebilir. Değer dediğimiz şey soyut yada somut olabilir. Somut değer ölçülebilirdir. Somut değer genellikle önemli parasal bileşenlere sahiptir. Soyut değer ise dolaylı olarak ölçülebilir ve önemli motivasyonel bileşenlere sahiptir. Örneğin bir şirketin itibarı yada çalışanlarının morali… Bazı durumlarda değer kesin ifadelerle belirlenir, ancak ağırlıklı olarak göreceli olarak ifade edilir. Bir çözümün farklı paydaşlar için farklı değerler ifade etmesi gibi….


6.Bağlam:  Etki eden, etkilenen ve değişimin anlaşılmasını sağlayan koşullardır. Değişim bağlam içerisinde gerçekleşir. Bağlam çevre içerisinde bulunan, değişime uygun olan herşeydir. Bağlam içerisinde tutumlar, davranışlar, inançlar, rakabetçiler, kültür, demografi, hedefler, hükümetler, altyapı, diller, kayıplar, süreçler, ürünler, projeler, satışlar, mevsimler, terminoloji, teknoloji, hava durumu ve tanımı karşılayan buna benzer tüm bileşenler bulunur.
Bu temel konseptler iş analistleri tarafından yapılmakta olan bir işin kalitesi ve mükemmelliğini incelemek, göz önünde tutmak için kullanılabilir.
 Her bir bilgi alanı içinde temel konseptlerin nasıl kullanılabileceği yada görevlerin içinde nasıl uygulanabileceğinin örnekleri mevcut. Bir görevi planlarken veya uygularken, iş analistleri her bir konseptin nasıl adreslendiğini göz önünde tutmak için aşağıdaki soruları sorabilir.
 • Yapmakta olduğumuz değişimler nelerdir?
 • Karşılamaya çalıştığımız ihtiyaçlar nelerdir?
 • Oluşturmaya yada değiştirmeye çalıştığımız çözümler nelerdir?
 • İlgili paydaşlar kimlerdir?
 • Paydaşlar değeri dikkate almak için neler yapıyor?
 • Bizim ve çözümün içinde olduğumuz bağlamlar nedir?

BAACM™

Referans : BABOK v3

Yorum Yap