C#

C# İsteğe Bağlı Parametreler (Optional Parameters)

Merhabalar bu yazımda, geçen yazımda bahsettiğim aşırı yükleme (overloading) işlemi yerine kullanılabilecek bir konuya değineceğim. İsteğe bağlı ya da opsiyonel parametreler, daha önceden metotla birlikte tanımlanan, bir başlangıç değerine sahip olan parametrelerdir. Eğer metodu çağırırken parametrenin varsayılan değerini kullanmak istiyorsak herhangi bir değer göndermek zorunda değiliz.

Kullanımı aşağıdaki gibidir:

static void otomobil(int kapi, int motor = 2000, string isim = ”Mercedes”) {

}

Örneğimize baktığımızda ilk parametre ilk değere sahip değilken, diğer iki parametre ilk değerlerini almış durumdadır. Mesela biz bu metodu çağırırken:

otomobil(4);  şeklinde veya otomobil(4, 1000); şeklinde kullanabiliriz.

İsteğe bağlı parametreler zorunlu parametrelerin  her zaman sağında tanımlanır. Onlar tanımlandıktan sonra sağına zorunlu parametre tanımlanması mümkün değildir. Bu esnek kullanım nedeniyle isteğe bağlı argümanlar aşırı yüklemenin kısa yolu olarak ta değerlendirilebilir.

Şimdi bir örnek üzerinde ayrıntılı inceleyelim:

Yorum Yap