Ağ Teknolojileri

Ağ Temelleri – OSI Layer 1 – Physical Layer (OSI Fiziksel Katman)

Fiziksel Katman OSI Modeli’nin ilk katmanıdır. Donanım Katmanı olarak da adlandırılan Fiziksel Katman bilgisayar ağlarında veri aktarımı için gerekli olan fiziksel ve elektriksel altyapının ne olacağını tanımlamaktadır. Aktarılan veri elektriksel mi, ışıkla mı yoksa radyo sinyalleriyle mi aktarılacak, işte buna fiziksel katmanda karar verilir.

Kablosuz bağlantı kuruluyorsa hangi kanal üzerinden veriler aktarılmalıdır? Kablolu bir bağlantıda ise ne tür bir kablo daha uygun olur?

Fiziksel katmanda verinin taşınacağı ölçü bit’tir. Yani veriler bu katmanda 1 ve 0 şeklinde kodlanarak taşınırlar. Gönderici bilgisayar verileri 0 ve 1’lere dönüştürerek uygun iletim yöntemiyle alıcı bilgisayara gönderir, alıcı bilgisayar da aldığı 1 ve 0’ları tekrardan verilere dönüştürür ve aktarım işlemi tamamlanır. Bu noktada aynı standardın kullanılması önem taşımaktadır.

Örneğin elektriksel yöntemle verileri gönderdiğiniz halde karşınızdaki kişi ışık olarak verileri alabilir durumdaysa bu noktada iletişim gerçekleşemez. Her iki taraf da elektrikle iletişim sağladığı halde yine bağlantı kurulamayabilir, zira gönderici bilgisayarın kullandığı değerler, örneğin volt değeri karşı bilgisayarla uyumlu olmak zorundadır. Donanım üreticileri bu tür problemlerle kullanıcıların karşılaşmamaları için uyumlu değerler kullanan, veri iletimini sağlayabilen donanımlar üretirler.

Fiziksel Katman’da birçok iletişim kuralı bulunur. Bu kurallardan biri 10BASE-T kuralıdır. Yıldız Ağ Topolojisi kullanan 10BASE-T 100 metre kabloda maksimum 10 Mbit veri aktarımını sağlar. Veri aktarımı ise Twisted-Pair Cable (Dolanık Çift Kablo) üzerinden gerçekleştirilir, (kuralın ismindeki T harfi bu kablo türünü temsil eder.)

Fiziksel Katman’da birçok donanım elemanı bulunmaktadır. Kablolar, hublar, paneller, modemler, sinyal güçlendiriciler, fiber dönüştürücüler ve diğer temel ağ donanımları bu katmanda bulunur. Sunulan servislerden bazılarına ise modülasyon, bit senkronizasyonu, seri ve paralel iletişim, çoklama örnek olarak gösterilebilir.

Yorum Yap