ios uygulama geliştirme öğren

İOS Swift

Swift – Tuples

Swift programlama dilinde, “tuples” birden çok değeri bir araya getirip, bir adet...

İOS Obj-C

iOS Scroll View

“Scroll view, uygulamamızın ekranından büyük olan içerikleri göstermek için...

İOS Obj-C

iOS Web View

Web View’i uygulamamızın içinde kullanabildiğimiz bir browser olarak...

İOS Obj-C

iOS Date Picker

Date Picker nesnesini kullanmak için, basit bir örnek üzerinden gideceğiz. Basit bir...