İOS Swift

Swift While Döngüsü

While döngüsünde belirtilen durum true olduğu sürece döngü tekrar eder. Belirtilen durum false olduğunda ise döngü sona erer. 2 çeşit while döngüsü vardır, bunlar:

  • While Döngüsü
  • Do-While Döngüsü

While Döngüsü

Bu döngünün genel yapısı aşağıdaki şekildedir.

while döngüsünü basitçe anlatabilmek için, tıpkı for döngüsünde yaptığım gibi örnekler üzerinden gideceğim.

Örnek 1:

Örnek 2:

 Do-While Döngüsü

Do-While döngüsünde belirtilen koşul doğru olsun veya olmasın, iterasyon en az 1 kere çalışır. 1 kez çalıştıkdan sonra koşul kontrol edilir doğru ise iterasyon tekrar çalışır, değil ise döngüden çıkar.

Örnek 1:
Örnek 2:

Yorum Ekle

Yorum Yap