JSP

JSP – Response Implicit Object – 11

Merhaba, bir önceki yazıda request nesnesinden ve metotlarından bahsetmiştik. Bu yazıda ise response nesnesine değineceğiz.

Başlıca response nesnesi metotları:

  • void setContentType(String type)
  • void sendRedirect(String address)
  • void addHeader(String name, String value)
  • void setHeader(String name, String value)
  • boolean containsHeader(String name)
  • void addCookie(Cookie value)
  • void sendError(int status_code, String message)
  • void setStatus(int statuscode)

1. void setContentType(String type) : Bu metot, aldığı parametre ile sayfa içeriğinin tipini belirler.

2. void sendRedirect(String address) : Parametre olarak aldığı sayfaya yönlendirme yapar. Yönlendirme sırasında URL değişir.

3. void addHeader(String name, String value) : Bu metot başlık eklemeye yarar. Başlık bir değişken ve bir değerden oluşur.

4. void setHeader(String name, String value) : Varolan bir başlığın değerini değiştirmeye yarar.  Yukarıda addHeader metodunda değerini “KOD5” olarak belirlediğimiz “site” değişkenine yeni bir değer atayalım.

5. boolean containsHeader(String name) : Parametre olarak verilen değişkene karşılık bir değer atanıp atanmadığını kontrol eder.

Ekran Görüntüsü

Screenshot_1

 

6. void addCookie(Cookie value) : Oluşturduğumuz cookie’yi bu metot aracılığıyla response nesnesine ekleyebiliriz.

7. void sendError(int status_code, String message) :  Bu metot ile bir sayfada hata mesajı yazdırabiliriz.

Örnek:

Ekran Görüntüsü

Screenshot_3

 

 

8. int setStatus(int status_code) : Parametre olarak aldığı değer ile Http durumuna bir kod ataması yapar.

Ekran Görüntüsü:

Screenshot_4

Response nesnesini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yazıda en çok kullanılan nesnelerden biri olan session nesnesine değineceğiz. Okuduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere..

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi ve Özgür Yazılım Topluluğu üyesi. Java ile yazılım geliştirmeyi sever. Java’yı sevdiği gibi kahveyi de sever. Yeni teknolojilere meraklıdır. Araştırmacıdır. Motosiklet en büyük tutkusudur.