C++

3.Ders – C++ – Visual studio tanıtımı ve ilk program

Merhaba arkadaşlar 3. Hafta ile birlikte  visual studio ’nun genel ekran tanıtımı yaptıktan sonra yeni proje oluşturmayı anlatacağım. Visual studio  genel tanıtımını sadece yüzeysel göreceğiz. Diğer bölümlerde vakti gelince daha detaylı anlatacağım.

Evet aşağıdaki resmi incelemenizi istiyorum .Bu benim kullandığım şekliyle visual studio . Ben her açtığımda bana görünen hali , sizde bu ekran farklı olacaktır. Pencereleri tutup çekerek yerlerini değiştirebilirsiniz. ayrıcı wiev  menüsünden de yeni pencereler ekleyebilirsiniz.

Vusial studio

Resme iyice bakıp kendi bilgisayarınızdaki visual studio ile iyice karşılaştırdğınızdan emin olduktan sonra ilk projemizi ve ilk programımızı yazmaya başlayalım.

 1. İlk adımda  file menüsünden new seçeneğinden Project seçeneğini tıklıyoruz.

 

                     File -> new -> Project

proje

 

 1. İkinci adımda aşağıdaki pencere karşımıza gelecektir. Bu pencerede sağ tarafta bulanan MS Visual studio İDE’sinin barındırdığı programlama dilleri arasında Visual c++ seçiyoruz. Çıkan seçeneklerinden win32 console application ve alt bölümde bulan Name kısmınada programımızın adını giriyoruz. Ve ok buttonuna basıyoruz.

proje2

 1. Fazla uzatmadan finish buttonuna basalım. İlerleyen derslerde bu kısımları daha detaylı göreceğiz.projesı
 2. Finish buttonuyla birlikte artık programımızı yazabiliriz.Aşağıdaki resim benim kullandığım şekliyle visual studio sizin karşınıza farklı çıkacaktır. Fazla olan pencereleri kendi isteğinize bağlı olarak kapatabilir , Wiev menüsünden yeni pencere eklebilir , Pencereleri sürükleyerek istediğiniz bir görünüm elde edebilirsiniz. Amaç esnek çalışmayı sağlamak.

vusiası

Evet arkadaşlar Şimdi gelelim ilk programımızı yazmaya… Aşağıdaki kodları editör kısmına kapyalayıp yapıştırın yada elle yazın. her bir satırın ne işe yaradığını tek tek anlatacağım.

 • C++’da açıklamalar // ile yapılır.

 

 • C++ hafızanın etkin kullanılması ve çok hızlı çalışan uygulamalar için sahip olduğu tüm kütüphaneleri kullanmaz. Kullanıcı o program için hangi kütüphanelere ihtiyaç duyarsa, o kütüphaneyi include komutu ile programa dahil eder

 

 

1    #include “stdafx.h”  //Visual Studio’nun kullandığı kütüphanedir.

2    #include <iostream> // iostream giriş çıkış komutlarını içeren bir kütüphanedir

 

 • ana program gövdesi int main ile başlar Ana program İki küme işareti arasına yazılır.
 • using namespace  std  ise  std  olarak  adlandırılan  özel  bir  bölgede  isimlendirilen nesnelerin kullanılacağını belirtir.

 

 • cout ekrana yazdırma komutudur. Ekrana yazdırılacak sayısal olmayan bilgiler “” arasına yazılır.

 

 • endl bir sonraki satıra yazdırır.

 

 • system(“pause”); Ekrana yazılan ifadenin görülmesi için system komutu kullanılarak akış durduruldu. Programda ekranın durması sağlanır.

 

 

 

Yazmış olduğumuz programımızı F5 tuşuna derleyip çalıştırabilirsiniz aşağıdaki gibi bir görüntü elde edeceksiniz.

sastısı

İlk programımızı yazıp derleyip çalıştırdık. Kodlarla birlikte kısa açıklamaları yukarda verdim. Aşağıda da daha detaylı anlatacağım. Buraya kadar resimlerin etkisiyle biraz uzun oldu eğer kafanız şişti ise aşağıdaki kısmı daha sonra Kesin olarak lütfen okuyun ve anlayın. Bir sonraki derste C++ dilinin yazım kurallarını göreceğiz. Böylece kodlardaki  ifadeler sizin için anlamlı hale gelmiş olacak…

 

 • C++ ve C’de her program en az bir main fonksiyon içerir. Fonksiyonlardan alınan değer ile geri dönüş komutu return’dür. Parametre dönmediği için 13.satırda return 0 kullanılır.
 • Açıklama satırları derleyici tarafından işlenmez. Bu sebeple de tüm programlama dillerinde açıklama satırları yeşil renklidir.
 • 1  ve  2   satırlar  C++  kütüphanelerini  eklemeye  yarayan  ön  işlemci  komutlarıdır.Önişlemci  C  programları  derlenmeden  önce  çalışan  bir  programdır.  include  komutu önişlemci komutu olup ismi verilen kütüphanelerin içeriğini çalışılan programa dâhil eder.

 

 

 • C++ ‘da  ilgilendiğimiz  ilk  kütüphane  iostream  ‘dir.  C++  ‘da  giriş  çıkış  işlemleri  C diline dâhil değildir. Bunun yerine kütüphaneler düzenlenmiştir ve giriş/çıkış işlemleri yapılacak ise programa <iostream> kütüphanesi dâhil edilir. cin (veri okuma)akışının gerçek  tipi  istream(input  stream)  ve  cout(veri  yazma)  akışını  gerçek  tipi ostream(output stream)’dir. Diğer iki standart stream ise cerr ve clog’dur.

 

 • Kütüphaneler C  ve  C++  için  çok  önemlidir.  Kütüphaneler  çeşitli  işlemler  için  daha önceden yazılmış ve saklanmış fonksiyonları barındırırlar. Bizi daha önceden yazılan birçok  fonksiyonu  tekrardan  yazma  zahmetinden  kurtarırlar.  Bizde  kütüphane oluşturabiliriz.  Programımıza  kütüphane  eklemek  için  include  komutu  kullanırız. Kütüphanelerin uzantısı .h’dır.

 

 • Programlarımızda kullanabileceğimiz  iki  tip  kütüphane  vardır.  C++  ile  gelen  ve  bizim  oluşturduğumuz. Eğer kütüphane tarafımızdan oluşturuldu ise;   #include “books.h”  şeklinde ekleriz. Eğer C++ kütüphanesi ise;    #include <iostream>  şeklinde ekleriz.

 

 • C++ bilgisayara çeşitli komutlar vererek çalışır. Bu komutlara atama gibi bakılabilir. Her atama bir fonksiyon olup, en temel fonksiyon main’dir. Bir C++ programı yazılıp çalıştırıldığında bakılacak ilk şey main fonksiyonunun olup olmadığıdır.

 

 • using namespace  std  ise  std  olarak  adlandırılan  özel  bir  bölgede  isimlendirilen nesnelerin kullanılacağını belirtir.

 

 • int main()  {}  işaretleri  içerisine  yazılan  ana    Tüm  C++ programları  main  ana  fonksiyonuna  sahiptir.  Eğer  return  0  komutu  kullanılmak istenmiyor ise void main() yazılır.

 

 • cout ekrana  yazdırma    <iostream>  kütüphanesinde  bulunan  bir komuttur. (C out yani C’nin çıkış komutudur.) C++ standart çıkış ortamı olarak ekranı kabul  eder.  <<  operatörleri  ise  yerleştirme  operatörüdür.  Cout<<  Ekrana  yerleştir anlamındadır.

 

 • return 0 main ana fonksiyonundan dönen parametreyi içerir. Void olarak tanımlanmış fonksiyonlar dışındaki  Tüm fonksiyonlarda bir return komutu olmalıdır.

Böylece 3. Dersimizin sonuna gelmiş olduk bir sonraki hafta yazım kurallarını anlatacağım. Teşekkür ederim…

Kaynakça:

*Düzce Üniversitesi  Algoritma ve programlama Dersi Doc. Dr. Pakize Erdoğmuş c++ ders notları

*C/C++ Fahrettin Erdinç

*cplusplus.com

*pointertutorial.com

Düzce Üniversitesinde Öğrenciyim 🙂