Swift

İOS Swift

Swift Enumeration

Enumaration, birbiri ile bağlantılı değerler için ortak bir tip oluşturur ve bu tipi...

İOS Swift

Swift if Yapısı

if Yapısı if yapısı, programlama dillerinde belirtilen bir koşulun doğruluğunu kontrol...