C#

C#

C# Parametre Kullanımı

Metotları oluşturmayı kullanmayı ve değer döndürme özelliklerini şu ana kadar gördük. Peki...

C#

C# Sınıfa Metot Ekleme

Metotlara giriş yapmış ve kısaca bahsetmiştik. Şimdi bir sınıfın içine örnek bir metot...

C#

C#’ta Anahtar Sözcükler

Anahtar sözcük derleyici tarafından özel bir anlam yüklenen, önceden tanımlanmış sözcüklerdir. Her...

C#

C# Metot Yapısı

Metotlar sınıfta tanımlanan verileri kullanan ve bu verilere ulaşılmasını sağlayan yapılardır...

C#

C# Nesne Kavramı

Merhaba, bu yazıda nesnelere biraz daha değineceğim. Nesneler’in sınıfların birer örneği...

C#

C# Sınıf Yapısı

Sınıf (class) bir nesnenin şeklini tanımlayan bir şablondur. Sınıf, verileri ve bu verileri...